Medirox AB

MEDIROX: MEDIROX ANLITAR MARKET MAKER

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 11:48 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41512


MediRox har utsett Remium Securities till Market Maker (likviditetsgarant) för sin aktie som handlas på NGM Equity. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och därigenom öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Åtagande påbörjas idag, den 14 oktober 2005.

MediRox har under året även eftersträvat att lämna mer informativa delårsrapporter för att underlätta analys av bolaget. I Aktiespararnas granskning av halvårsrapporterna uppfyllde MediRox samtliga kriterier.

MediRox handelspost som idag omfattar 200 aktier kommer att ändras till 100 aktier från den 1 november 2005.

MediRox AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Lars Olsson, MediRox VD Louise Grünthal, Remium
Telefon 070-589 57 02 Telefon 08-454 32 41
Mail: lars.olsson@medirox.se


MediRox utvecklar, tillverkar och marknadsför reagens, kontroller och instrumentering inom området diagnostik. Slutanvändarna finns framför allt på sjukhus- och primärvårds-laboratorier, men bolagets produkter används även inom intensivvård, veterinärmedicin och livsmedelsindustrin. Bolagets aktier är noterat på NGM-listan.


MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulationssjukdomar samt driver handelsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning.