Medirox AB

MediRox: Rekordstark bokslutsrapport av MediRox

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:16 CET

MediRox AB presenterade i dag bokslutsrapporten för 2010. Rapporten är den starkaste i bolagets historia, och såväl omsättning, vinst och kassaflöde visar på mycket god tillväxt:
* Rörelseresultat ökade med 148 procent till 5,2 Mkr (2,1).
* Nettoomsättningen ökade med 27 procent till 23,8 Mkr (18,7).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten var 7,0 Mkr (4,7).
* Resultat efter skatt blev 2,7 Mkr (0,9).

MediRox VD Robert Löfvenmark kommenterar:
"Det är mycket tacksamt att som VD få presentera MediRox bokslut 2010. Både rörelseresultat och kassaflöde från den löpande verksamheten är de bästa i bolagets historia. Att bolaget nu för tredje året i rad visar god tillväxt och allt starkare lönsamhet, med starka finanser som följd, ökar våra möjligheter att utveckla MediRox som bolag. Allting pekar helt enkelt åt rätt håll för Medirox just nu och jag har all förhoppning om att 2011 ska kunna bli ett lika intressant år som 2010."

MediRox styrelse har föreslagit en utdelning om 0:40 kr (0:25) per aktie, och har som uttalad målsättning att dela ut minst 50 procent av bolagets kassaflöde. Bolaget har delat ut medel årligen sedan 2005.

MediRox AB
Studsvik 2011-02-21

Direktlänk till Bokslutskommuniké 2010: http://www.medirox.se/images/MRXreports/Bokslutskommunike_2010_Officiell.pdf