Medirox AB

MediRox valberedning ändrar tidigare lagda förslag angående styrelsesammansättning

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 13:43 CEST

(Aktietorget: MROX A)

Nytt förslag:
Marie Åström Ordf, tidigare ledamot
Lars Olsson Nyval
Kent Svensson Nyval
Märit Östling Omval

Lars Olsson, tidigare VD i MediRox, föreslås nu inträda i styrelsen i
stället för Mats Rånby.
Föreslagen förändring beror på MediRox AB’s och Zafena AB’s intensifierade affärsrelation. Mats Rånby är VD i Zafena AB.

Valberedningen är helt enig om det nya förslaget. Beträffande ersättningar och övrigt så föreslås inga ändringar i förhållande till tidigare lagda förslag.

Stockholm 09-04-15

Valberedningen
Mats Larsson
Lars Olsson
Mats Rånby