Medivir AB

Medivir avyttrar CCS till Segulah

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:41 CEST

Medivir och Segulah II L.P. tillkännager att de har undertecknat ett överlåtelseavtal som innebär att Segulah II L.P. förvärvar Medivirs dotterbolag CCS, Clean Chemical Sweden AB och dess dotterbolag (CCS Clean Care Sweden (UK) Ltd. och Nordic Care Sweden AB).

"Avyttringen av CCS är ett naturligt led i Medivirs strategi att skapa ett världsledande forskningsföretag inom proteas- och polymerasområdet. Vi tillförs nu ytterligare finansiella resurser och kommer att med än högre fokus kunna utveckla vår forskningsportfölj, samt att i en framtid bygga upp en egen försäljnings- och marknadsorganisation i Norden samtidigt som CCS ges mycket goda förutsättningar att fortsätta sin lyckosamma expansion", säger Lars Adlersson, Medivirs VD och koncernchef.

"CCS är ett nischat bolag med intressanta utvecklingsmöjligheter. Vi ser fram emot att som aktiv och engagerad huvudägare bidra till en kraftfull vidareutveckling och expansion av CCS" säger Christian Sievert, Segulahs VD.

CCS har ingått i Medivir-koncernen sedan 1995 och har uppvisat en mycket god tillväxt sedan dess. Under 2002 uppgick CCS-koncernens intäkter till SEK 156,4 miljoner och rörelseresultatet till SEK 22,4 miljoner.

CCS affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra kroppsvårdsprodukter och läkemedel. CCS finns idag representerat på Apoteket, såväl med fria handelsvaror som med OTC-läkemedel (receptfria) och receptbelagda läkemedel. Därutöver marknadsförs CCS produkter via ett dotterbolag i Storbritannien samt via distributörer i andra länder. Vidare marknadsför CCS-koncernen produkter mot detaljhandeln i Sverige via dotterbolaget Nordic Care Sweden.

Medivir har under de senaste åren byggt en omfattande forskningsportfölj med fyra projekt i klinisk utvecklingsfas samt ett stort antal projekt i preklinisk utvecklingsfas. Detta arbete har varit, och kommer fortsatt att vara, mycket resurskrävande. CCS har tillfört Medivir kompetens inom beredningskunnande, främst i samband med Medivirs projekt ME-609 (salva för behandling av munherpes). Medivirs och CCS samarbete kommer att fortsätta även i framtiden.

Då CCS befinner sig i en bransch med stora utvecklingsmöjligheter har Medivir kommit till slutsatsen att de satsningar och resurser som krävs för att ge CCS de bästa förutsättningarna för en fortsatt expansion bäst låter sig göras under nytt ägarskap.

"Det är Medivirs bedömning att det under Segulahs ägande kommer att finnas resurser för en fortsatt fokuserad expansion för CCS" säger Rein Piir, Medivirs finanschef.

"Detta ägarskifte görs i ett skede då CCS starka position gynnsamt kan vidareutvecklas med Segulah som ägare" säger Jonas Nilsson VD CCS.

Köpeskillingen uppgår till totalt SEK 210 miljoner och består av kontant likvid för förvärv av aktierna i CCS samt övertagande och omedelbar amortering av CCS utestående skulder till Medivir. Tillträde kommer att ske den 1 juli 2003.

Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance har varit Medivirs finansiella rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Medivir : Rein Piir, Finansdirektör och IR, 08-5468 3123 eller 0708-53 72 92
Segulah: Christian Sievert, VD, 08-442 89 50 eller 0708-66 96 94

Medivirkoncernen
Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som tar fram och utvecklar läkemedel. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på proteaser och polymeraser som målenzym.

Medivir är listat på Stockholmsbörsen sedan 1996.

I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS).

För information om Medivir se website www.medivir.se

Segulah
Segulah är ett private equity-bolag med affärsidén att skapa värdetillväxt genom att äga och utveckla medelstora onoterade företag. Detta sker främst genom fonderna Segulah I, L.P. och Segulah II, L.P., till vilka AB Segulah är exklusiv rådgivare och största investerare. Med hjälp av ett kvalificerat nätverk av industriella rådgivare tillför Segulah den kompetens och erfarenhet som krävs för att få till stånd en kraftfull utveckling.

Segulahs portföljbolag inkluderar NVS (VVS-installationer), Callenberg (marinelektronik), Norfoods (ingredienser till livsmedelsindustrin), Mr. Music (distribution av underhållningsprodukter), samt OTRE (medicinteknik) - se www.segulah.se.

CCS

För ytterligare information om CCS se website www.ccs-se.com