Medivir AB

Medivir delårsrapport 1 januari - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2003 09:22 CEST

- MIV-210 utlicensierades i maj till GlaxoSmithKline. Medivir erhöll 6 MEUR vid undertecknandet och ytterligare 80 MEUR kan erhållas vid fortsatta delmål förutom royalty. CCS avyttrad till Segulah II L.P. per 1 juli 2003 för 210 MSEK som ett led i fokusering till kärnverksamheten.
- Framgångar i den prekliniska forskningen har lett till flera nya projekt inom områden med stora terapibehov.
- Mediviraktien är sedan 1 juli noterad på Attract40-listan.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -33,3 (4,3) MSEK. Nettoomsättningen uppgick till 138,6 (165,5) MSEK.
- CCS ökade sin nettoomsättning till 85,6 (76,7) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 16,8 (9,6) MSEK.

För ytterligare information kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor 0708-537292

Kommande informationstillfälle
Delårsrapport för tredje kvartalet 2003 publiceras den 23 oktober 2003.

Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information.