Medivir AB

Medivir delårsrapport 1 januari - 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 12:02 CEST

Medivirs nyemission fulltecknades i juni varvid bolaget tillfördes 322,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
I slutet av mars valdes en läkemedelskandidat i proteashämmarprogrammet cathepsin S, mot immunologiska sjukdomar.
EU-patent beviljades i slutet av mars för Medivirs herpesprojekt ME-609.
Fortsatt positiv utveckling i Medivirs prekliniska forskning. Medivir har under våren gjort stora framsteg, bl a i HCV- och cathepsin K- (osteoporos) programmen.
Nettoomsättningen uppgick under perioden till 12,5 (138,6 inkl CCS och 53,4 exkl CCS) MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -92,5 (-33,3 inkl CCS och -49,3 exkl CCS) MSEK och resultatet per aktie till -8,61 (-3,88) SEK.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 08-5468 3100 eller 0708-537292

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Delårsrapport för 9 månader publiceras den 26 oktober 2004
Bokslutskommuniké publiceras den 18 februari 2005
Delårsrapport för 3 månader publiceras den 21 april 2005
Bolagsstämma kommer att hållas den 21 april 2005 med start klockan 15.00.
Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information.

Medivirkoncernen
Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel med målsättning att bli ett uthålligt och vinstgivande läkemedelsföretag. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och Cambridge, England.

Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på polymeraser och proteaser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och Medivir Personal AB. Vid utgången av juni 2004 hade koncernen 118 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista.

I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fem individuella projekt i klinisk utvecklingsfas, samtliga med en unik klinisk profil. I bolagets breda prekliniska forskningsportfölj finns fem definierade projekt och ett knappt tiotal aktiviteter i olika prekliniska faser.

Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.