Medivir AB

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 16:15 CEST

• Medivirs hepatit C-forskning har varit framgångsrik och har lett till att ett proteasprojekt nått preklinisk optimeringsfas.

• Medivir och Novartis löste i augusti den delvis överlappande patentfrågan för ME-609 (herpes) i USA.

• Medivir och Biovitrums samarbete inom diabetesområdet, vilket ingicks i juli, har på kort tid nått full intensitet.

• Medivirs nyemission fulltecknades i juni varvid bolaget tillfördes 322,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

• Nettoomsättningen uppgick under perioden till 18,4 (148,2 inkl CCS och 63,1 exkl CCS) MSEK.

• Resultatet efter skatt uppgick till -131,6 MSEK (föregående år 2,3 MSEK för koncernen inklusive vinst vid försäljningen av CCS och -0,9 MSEK för forskningsverksamheten inklusive vinst vid försäljningen av CCS) och resultatet per aktie till -12,25 (0,27) SEK.FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-537292

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké publiceras den 18 februari 2005
Delårsrapport för 3 månader publiceras den 21 april 2005
Bolagsstämma kommer att hållas den 21 april 2005 med start klockan 15.00.

Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information.


Medivirkoncernen
Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel med målsättning att bli ett uthålligt och vinstgivande läkemedelsföretag. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och nära Cambridge, England.
Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på polymeraser och proteaser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och Medivir Personal AB. Vid utgången av september 2004 hade koncernen 125 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista.
I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fem individuella projekt i klinisk utvecklingsfas, samtliga med en unik klinisk profil. I bolagets breda prekliniska forskningsportfölj finns sex definierade projekt och ett knappt tiotal aktiviteter i olika prekliniska faser.

Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.