Medivir AB

Medivir ingår avtal med Meda för lansering och försäljning av Xerese™ i Nordamerika

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:00 CET

Medivir och Meda tillkännager idag ett avtal för lansering och försäljning av Medivirs munsårsprodukt som kommer att marknadsföras under varumärket Xerese™ i Nordamerika.

Enligt avtalet erhåller Meda de exklusiva rättigheterna att marknadsföra, sälja och distribuera Xerese™ i USA, Kanada och Mexiko för behandling av munsår (herpes labialis). Förutom finansiering av den kommersiella utvecklingen av Xerese™, kommer Meda att betala 5 miljoner USD i engångsbetalningar fram till produktlansering och tvåsiffriga royalties på försäljningen till Medivir för de exklusiva rättigheterna.

Xerese™ – en kombinationsprodukt av aciklovir and hydrokortison - fick godkänt marknadstillstånd av FDA i juli 2009. Baserat på kliniska data fick Xerese™ en indikationstext som gör den till en konkurrenskraftig produkt.

“Jag är glad över att tillkännage detta partnerskap, vilket är en kraftfull bekräftelse av produkten och representerar det första steget mot en global lansering av Xerese™,” säger Ron Long, Medivirs vd, och fortsätter, “Medas uppvisade kompetens i att marknadsföra farmaceutiska produkter och förståelse för USA’s marknadsdynamik, gör dem till en ideal partner för Xerese™. Vi övertygade om att Meda kommer att göra denna nya produkt till en succé," avslutade Ron Long.

“Xerese är ett mycket intressant tillägg till vår produktportfölj i USA. Den är en registrerad produkt med en unik och särskiljande indikationstext. När produkt finns tillgänglig kommer vi att lansera den. Vi ser fram emot samarbetet med Medivir och att vi tillsammans ska kunna utveckla nya indikationer för Xerese™”, säger Anders Lönner, vd för Meda.

 

Om Xerese™

Xerese™ (Xerclear™ i Europa) – en patenterad kombination av 5% aciklovir och 1% hydrokortison i Medivirs egen krämformulering - är en produkt för topikal behandling av återkommande herpes labialis. Indikationstexten så som den är godkänd av FDA, säger “Xerese™ is indicated for the early treatment of recurrent herpes labialis (cold sores) to reduce the likelihood of ulcerative cold sores and to shorten the lesion healing time in adults and adolescents (12 years of age and older)”. Xerese™ är den första topikala produkten som i kontrollerade kliniska studier visat signifikant (P<0.0001 vs. placebo) minskning av sårbildning under en munsårsepisod.

 

Om munsår

Återkommande munherpes (munsår) är en vanlig infektion som påverkar en tredjedel av befolkningen i västvärlden och resulterar i runt 600 miljoner episoder per år med 57 miljoner individer som har tre episoder eller fler per år. Den övervägande delen fall orsakas av herpes simplex virus typ 1 (HSV-1). Till skillnad mot de flesta virus elimineras inte munsårsviruset fullständigt av kroppens immunförsvar. I stället utvecklar det en kronisk, latent och långlivad infektion i nervvävnad. Vid ett senare tillfälle kan viruset återaktiveras och ta sig tillbaka till huden – ofta runt munnen och näsan – och på så vis utlösa en klinisk episod av återkommande herpes labialis. Viruset återaktiveras av faktorer som solsken och stress.

I dag behandlas endast 1-2% episoderna. Produkter baserade på antivirala substanser så som aciklovir, penciklovir, famciklovir and valaciklovir är de mest använda behandlingsalternativen. Marknaden för topikal behandling av herpesinfektioner i USA och Europa är beräknad till 230 miljoner USD respektive 170 miljoner USD.

 

Om Medivir

Baserat på sin expertkunskap i världsklass inom teknologi för inhibition av proteaser och polymeraser utvecklar Medivir läkemedel med huvudsakligt fokus på infektionssjukdomar. Medivirs mål är att bli ett hållbart och vinstgivande läkemedelsföretag med inriktning på specialistläkemedel, med en stark forskningsbas. 

Medivirs första farmaceutiska produkt - för topikal behandling av munsår - har nyligen godkänts av FDA i USA (varumärke "Xerese™") och i Europa (varumärke "Xerclear™"). Produkten kommer att lanseras via samarbetspartners utanför Norden. I Norden har Medivir  för avsikt att själva marknadsföra och sälja produkten.

Medivir  listades på Stockholmsbörsen i 1996 och i slutet av 2009 hade företaget 85 anställda.

Om Meda

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma company. Meda’s produkter säljs i 120 länder världen över och företaget är representerat av sina egna organisationer i 50 länder. Medaaktien listas under Large Cap på Nasdaq OMX Nordic Stock Exchange i Stockholm. För ytterligare information, vänligen se www.meda.se .

 

För mer information om Xerese™, vänligen kontakta;

Eva Arlander, Marknadsdirektör Medivir Pharma, +46 702 556 855

Johan Inborr, Affärsutvecklingschef Medivir Pharma, +46 708 853 893

 

För finansiell and IR information, vänligen kontakta;

Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, Medivir, +46 708 537 292

 

För allmän information, vänligen se bolagets hemsida;

www.medivir.se

 

Om Medivir

Baserat på sin expertkunskap i världsklass inom teknologi för inhibition av proteaser och polymeraser utvecklar Medivir läkemedel med huvudsakligt fokus på infektionssjukdomar. Medivirs mål är att bli ett hållbart och vinstgivande läkemedelsföretag med inriktning på specialistläkemedel, med en stark forskningsbas. 

Medivirs första farmaceutiska produkt - för topikal behandling av munsår - har nyligen godkänts av FDA i USA (varumärke "Xerese™") och i Europa (varumärke "Xerclear™"). Produkten kommer att lanseras via samarbetspartners utanför Norden. I Norden har Medivir  för avsikt att själva marknadsföra och sälja produkten.

Medivir  listades på Stockholmsbörsen i 1996 och i slutet av 2009 hade företaget 85 anställda.