Medivir AB

MEDIVIR ÖVERFÖR LICENSRÄTTIGHETERNA FÖR MIV-160

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 09:05 CEST

Medivir AB (OMX Nordic: MVIR B) har lyckats transferera licensrättigheterna för HIV substansen MIV-160 från Guangdong Lantai-Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. till Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd, ett dotterbolag till en av Kinas största kondomtill- verkare. Företaget kommer att utveckla MIV-160 för att förebygga och behandla HIV.

MIV-160 är en polymerashämmare och tillhör den grupp av projekt som administreras av dotterbolaget Medivir HIV Franchise AB.

“Den fortsatta spridningen av HIV/AIDS ökar behovet av kondomer med extra hög säkerhetsprofil. Den årliga konsumtionen av kondomer i Kina är idag 2.8 miljarder. Genom att applicera MIV-160 på ytan av kondomen ökar skyddet mot smittspridning på ett effektivt sätt. Detta är bakgrunden till varför vi valt att låta en av de dominerande kondomtillverkarna överta utvecklingsrättigheterna till MIV-160” kommenterar Professor Bo Öberg, vd för Medivir HIV Franchise AB.

“I den rådande situationen som Kina står inför med en potentiell HIV epidemi, ser vi oerhörda möjligheter att utveckla MIV-160 för kondombestrykning likväl som för en vaginal microbicid och terapeutisk användning” säger Zhang Wenyao, Ordförande i Tianjin Human-Care Latex Corporation och Beijing Mefuvir Medicinal Science Co. Ltd. och Dr. Wang Xuehai, Ordförande i Wuhan Humanwell Hi-Tech Industry Co. Ltd.

Royaltynivåerna och avtalsvillkoren i övrigt är lika de tidigare men Medivir kommer att återlämna rätten till att erhålla 4% ägande i Guangdong Lantai-Viewland Pharmaceutical Co. Ltd. men erhåller istället rätten till 5% ägarskap i Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd.

Beijing Mefuvir Medicinal Technology Co. Ltd är ett dotterbolag till Tianjin Human-Care Latex Corporation, en av de största kondomtillverkarna i Kina. Beijing Mefuvir och Tianjin Human-Care Latex Corporation ingår i Wuhan Humanwell Hi-Tech Industri- gruppen, vars aktie handlas på Shanghaibörsen.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor Medivir, +46 8 5468 3123 eller +46 708 537292

För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida, www.medivir.se

Om Wuhan Humanwell Hi-Tech Industry
Wuhan Humanwell Hi-Tech Industry aktie är noterad på Shanghaibörsen (handelskod: 600079) med ett marknadsvärde på 3.7 miljarder RMB (juni 2007). Gruppen består av Wuhan Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd.; Yichang Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd.; Hubei Gedian Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd.; Huashan Humanwell Pharmaceutical Co. Ltd.; JISSBON (Wuhan) Sanitary Product Co. Ltd.; Tianjin Human-Care Latex Corporation; Wuhan DONDE Estate development corporation m.fl. Gruppens huvudsakliga inriktning är forskning och utveckling och försäljning av läkemedel samt export av dessa.