Medivir AB

Medivir tar strategiskt beslut att fokusera F&U-resurserna inom hepatit C-området på nukleotidbaserade polymerashämmare

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 08:30 CEST

Medivir meddelar idag att bolagets resurser för forskning och utveckling inom de internt drivna hepatit C-projekten kommer att fokuseras helt på utveckling av nukleotidbaserade polymerashämmare.

Ett viktigt mål för framtida hepatit C (HCV)-behandling är att utveckla interferonfria kombinationsbehandlingar, varför Medivir bedrivit forskning och utveckling av såväl nukleotidbaserade HCV polymerashämmare som NS5A-hämmare (NS5A replikationskomplexhämmare). Det råder hård konkurrens inom detta terapiområde samtidigt som det finns höga förväntningar på den utveckling av nya effektiva behandlingar som pågår. Mot denna bakgrund har Medivir beslutat att fokusera på nukleotidbaserade polymerashämmare och att avsluta NS5A-hämmarprojektet.

- Vi ser fortsatt mycket positivt på vårt program för nukleotidbaserade polymerashämmare och möjligheterna att utveckla ett läkemedel som kan komma att spela en viktig roll för interferonfri behandling av hepatit C. De attraktiva egenskaper som har visats för klassen nukleotidbaserade hämmare samt bristen på säkra och effektiva hämmare medför att vi idag har beslutat att avbryta vårt NS5A-program. Det innebär att vi nu kan fokusera våra resurser på programmet för nukleotidbaserade polymerashämmare, vilket har bäst förutsättningar att resultera i ett nytt effektivt hepatit C-läkemedel till nytta för läkare och deras patienter, säger Richard Bethell, EVP Discovery Research på Medivir.

Om hepatit C
Hepatit C är en blodburen infektiös sjukdom som drabbar levern, och är en av de främsta orsakerna till kronisk leversjukdom och levertransplantation. Hepatit C-området är ett snabbt växande sjukdomsområde med stort behov av nya innovativa behandlingar. Omkring 150 miljoner människor över hela världen är infekterade av hepatit C och cirka 350 000 personer dör årligen av sjukdomen.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred F&U-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

För mer information om Medivir, vänligen se bolagets webbplats: www.medivir.se