Medivir AB

MEDIVIRS DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 14:28 CEST

• I september inleddes en fas IIa-studie för MIV-210 mot multiresistent HIV.

• I maj valdes en läkemedelskandidat (CD - Candidate drug) i cathepsin K-projektet mot benskörhet.

• I mars avslutade Boehringer Ingelheim (BI) sitt forskningssamarbete med Medivir för HIV-substansen MIV-310 (polymerashämmare). Medivir beslutade att prioritera sina proteasprojekt och att tills vidare inte avsätta interna resurser för MIV-310.

• Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden till 41,0 (18,4) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -112,6 (-132,3) MSEK och resultat per aktie uppgick till
-8,72 (-12,31) SEK.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-537292

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké publiceras den 16 februari 2006
Delårsrapport för 3 månader publiceras den 26 april 2006
Bolagsstämma kommer att hållas den 26 april 2006 med start 15.00

Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum.

Medivirkoncernen
Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag som utvecklar läkemedel med målsättning att bli ett uthålligt vinstgivande läkemedelsföretag. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och i Chesterford Research Park, Essex, England.

Medivirs forskning är inriktad på att utveckla nya läkemedelssubstanser baserade på polymeraser och proteaser som målenzym. Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd. och Medivir Personal AB. Vid utgången av september 2005 hade koncernen 129 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista.

I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, reumatoid artrit (RA), astma och multipel skleros (MS). Medivir har fem individuella projekt i klinisk utvecklingsfas, samtliga med en unik klinisk profil. I bolagets breda prekliniska forskningsportfölj finns sex definierade projekt och ett knappt tiotal aktiviteter i olika prekliniska faser.

Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.