Medivir AB

MEDIVIRS KVARTALSRAPPORT 1 januari – 31 mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2006 13:53 CEST

• MIV-210 visar lovande hepatit B-resultat enligt studie utförd vid INSERM i Lyon.
• Medivir har förvärvat samtliga produkträttigheter till Cathepsin S-projektet.
• Läkemedelskandidat, MIV-170, har valts i Medivirs HIV-NNRTI-program.
• Nettoomsättningen i koncernen uppgick under perioden 1 januari - 31 mars 2006 till 9,5 (13,7) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -50,0 (-36,2) MSEK och resultat per aktie uppgick till -3,87 (-2,81) SEK.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-537292.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Bolagsstämma kommer att hållas i dag med start klockan 15.00.
Delårsrapport för 6 månader publiceras den 10 juli 2006.
Delårsrapport för 9 månader publiceras den 23 oktober 2006.

Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken IR/Media.

Medivirkoncernen

Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar baserade på proteaser som målenzym. Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och i Chesterford Research Park, Essex, England.
Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd, Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. Vid utgången av december 2005 hade koncernen 133 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista.
I Medivirs forskningsportfölj återfinns projekt mot hepatit C, läppherpes, benskörhet, artros, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS) och autoimmuna sjukdomar. Medivir har fem individuella projekt i utveckling varav ett på väg till fas III.
Medivir HIV Franchise AB fokuserar på att utveckla och avyttra HIV/HBV- projekten samt definiera den kliniska strategin för MIV-606 mot bältros.

Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.