Medivir AB

Medivirs kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 13:21 CEST

  • Nettoomsättning uppgick till 17,5 (4,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -30,2 (-41,2) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -1,45 (-1,98) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -41,2 (-5,5) MSEK.
  • Likvida medel per 31 mars uppgick till 243,1 (323,5) MSEK.

Första kvartalet i korthet

Under kvartalet har ett flertal viktiga företags- och projektmässiga händelser avrapporterats.

De viktigaste händelserna kan sammanfattas enligt följande
:

  • Nya data från fas IIa-studien med TMC435 (HCV) kommer att presenteras vid EASL, den 22-26 april.


• Den kostnadsöversyn som påbörjades i februari har nu avslutats. Målet att nå en kostnadsbas om 150 MSEK vid ingången av 2010 kommer att kunna infrias.
• I februari valdes ytterligare en läkemedelskandidat inom cathepsin K-projektet och arbetet med att sammanställa data för en kommande utlicensiering avslutades. Processen med att finna en partner har nu inletts.


Huddinge, 23 april 2009
Ron Long
Vd


För ytterligare information kontakta
Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarfrågor, 0708-537292 eller 08-5468 3123

Kommande informationstillfällen
Årsstämma hålls idag på Polstjärnan Konferens med start klockan 15.00.
Delårsrapport för 6 månader publiceras den 9 juli 2009.
Delårsrapport för 9 månader publiceras den 21 oktober 2009.

Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per detta datum under rubriken IR/Media.