Medivir AB

Medivirs MIV-210 (FLG) hämmar hepatit B-virus som blivit resistent mot dagens läkemedel

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 11:52 CEST

I marsnumret av Antimicrobial Agents and Chemotherapy rapporterar professor Fabian Zoulim och medarbetare vid INSERM i Lyon, Frankrike att Medivirs antivirala substans MIV-210 (FLG) i laboratorieförsök har effekt mot hepatit B-virus som utvecklat resistens mot lamivudin och adefovir. Dessa två läkemedel används idag vid behandling av hepatit B-patienter men båda leder till resistensutveckling och därmed förlust av behandlingseffekt. De nu publicerade resultaten visar också att hepatit B-virus som utvecklat resistens både mot lamivudine och adefovir hämmas av MIV-210 (FLG). Flera anti-HBV medel i klinisk utprövning ger samma resistensprofil som lamivudin.

De nu publicerade resultaten visar att de två polymerashämmarna MIV-210 (FLG) och adefovir blockerar hepatit B virus polymeraset på olika sätt. Författarna anser att MIV-210 (FLG) borde vara lämpligt både vid behandling av hepatit B som blivit resistent och som en förstahands-behandling, då i kombination med t.ex. adefovir för att minimera risken för resistensutveckling och förstärka behandlingseffekten.

I tidigare publicerade undersökningar där murmeldjur med kronisk hepatit B behandlats med lamivudin, adefovir och MIV-210 (FLG), visar MIV-210 (FLG) den överlägset bästa antivirala effekten.

Hepatit B är en mycket vanlig form av gulsot som behöver bättre behandlingsalternativ än de idag tillgängliga. Försäljningen av läkemedel mot hepatit B ökar kraftigt och väntas nå 1 miljard USD år 2010. MIV-210 (FLG) har även effekt mot HIV som har ett polymeras liknande det som
hepatit B virus har. För närvarande pågår kliniska prövningar fas IIa med MIV-210 (FLG) i HIV-patienter. Dessa studier beräknas vara klara för resultatutvärdering inom kort, vilket skall ligga till grund för projektets framtida kliniska strategi. MIV-210 är ett av de projekt som administreras av Medivir HIV Franchise AB för utlicensiering eller avyttring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, CFO & VP, Investor Relations; 08-546 831 23 eller 0708-537 292

Medivirkoncernen
Medivir utvecklar läkemedel mot stora folksjukdomar baserade på proteaser som målenzym. Målsättningen är att bli ett uthålligt, vinstgivande forskningsbaserat läkemedelsföretag med egenutvecklade produkter på marknaden. Företaget är lokaliserat i Huddinge, Sverige och i Chesterford Research Park, Essex, England.
Koncernen består av Medivir AB, dotterbolaget Medivir UK Ltd, Medivir HIV Franchise AB och Medivir Personal AB. Vid utgången av december 2005 hade koncernen 133 anställda. 1996 noterades Medivir på Stockholmsbörsen O- lista.I Medivirs forskningsportfölj återfinns projekt mot hepatit C, läppherpes, benskörhet, artros, reumatoid artrit (RA), astma, multipel skleros (MS). Medivir har sju individuella projekt i utveckling varav ett på väg till fas III.
Medivir HIV Franchise AB fokuserar på att utveckla och avyttra HIV/HBV- projekten samt utröna den kliniska strategin för MIV-606 mot bältros.
Medivir AB (publ), Lunastigen 7, 141 44 Huddinge. Tel växel 08-5468 3100.