Medivir AB

Medivirs nyemission fulltecknad

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:00 CET

Medivir har genomfört en nyemission med företräde för bolagets aktieägare. Nyemissionen som avslutades den 2 februari 2007 har rönt stort intresse och tecknats till fullo, inklusive den teckning som skett utan stöd av teckningsrätter. I nyemissionen tecknades 99,3 procent av aktierna med företrädesrätt, vilket innebär att tilldelning till dem som tecknat aktier utan företrädesrätt har skett i mycket begränsad omfattning.

Genom nyemissionen ökar antalet aktier med 7 741 566 B-aktier och antalet aktier kommer därmed efter nyemissionen att uppgå till 660 000 A-aktier och 19 984 177 B-aktier.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på den Nordiska listan vid Stockholmsbörsen från och med den 28 februari 2007.

Nyemissionen tillför bolaget cirka 224,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Finansiell rådgivare till Medivir i samband med nyemissionen är Carnegie Investment Bank.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA
Rein Piir, Finanschef och IR ansvarig Medivir AB: +46 708 53 72 92.

För mer information om Medivir vänligen se bolagets hemsida, www.medivir.se