Medlingsinstitutet

Medlare utsedda i målerikonflikt

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2013 10:31 CEST

Medlingsinstitutet har i dag utsett Inger Örtendahl och Anders Forsberg att medla i tvisten mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet om nytt kollektivavtal.

Svenska Målareförbundet har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Målaremästarnas riksförening. Stridsåtgärderna träder i kraft 17 april 2013 klockan 14.00. Stridsåtgärderna omfattar cirka 100 av förbundets medlemmar och berör 17 företag på cirka 20 arbetsplatser.

Målaremästarnas Riksförening har varslat om en så kallad spegellockout.

 

Presskontakt
Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43

Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.