FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer

Medlemmarna i Sveriges Offentliga Leverantörer, FSOL, representerar redan ett offentlig affärsvärde om ca 1 miljard

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 13:58 CEST

De offentliga leverantörerna börjar organisera sig. I dagsläget representerar föreningen FSOL ett affärsvärde på den offentliga marknaden om ca 1 miljard kronor – bara räknat på kommuner och landstings köp under 2012. 1 Detta ger också effekten att föreningen är en viktig faktor i debatten. Bland annat har föreningen bjudits in att ingå som representant i Regeringskansliets referensgrupp för arbetet med anledning av förändringarna av direktivet inom upphandlingsområdet.

Kom och lyssna till några av föreningens grundare och styrelsepersoner som på Upphandling 24:s dag två på Gotlands museum berättar mer om vad föreningen har gjort och kommer göra för en bättre fungerande offentlig marknad. Läs mer i programmet »

Föreningens företrädare presenterar bl a sitt remissyttrande till Upphandlingsutredningen och berättar om föreningens planer under det kommande året. Dessutom berättas mer om resultaten från FSOL:s enkätundersökning som besvarades av närmare 6 000 företag. En majoritet av de svarande  önskar en ökad transparens när det gäller offentliga affärer och huvuddelen ser inga fördelar med den typ av inköpscentraler som finns idag.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, ledamot FSOL
070-712 43 57, fredrik.tamm@fsol.se

Dan Froden, ledamot FSOL
070-320 45 00, dan.froden@fsol.se

Daniel de Sousa, ledamot FSOL
070-335 86 84, daniel.desousa@fsol.se

Om FSOL
Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, FSOL, är en branschorganisation för företag och organisationer,som på ett eller annat sätt, levererar till offentlig sektor, eller som på olika sätt erbjuder tjänster som stödjer affärsrelationen mellan näringsliv och offentlig sektor.

FSOL:s verksamhetsidé är att verka för bästa möjliga långsiktiga affärsnytta, affärsmässighet, en ökad transparens och effektivitet i affärsrelationer och i den offentliga upphandlingen samt att verka för en mer marknadsdriven offentlig sektor. Läs mer på  www.fsol.se