Transportföretagen

Medling inleds i hamnkonflikten i Göteborg

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 15:20 CET

Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet avdelning 4 (Hamn4an) kommer koppla in Medlingsinstitutet i så kallad frivillig medling för att försöka hitta en lösning i konflikten i Göteborgs Hamn.

Under torsdagen blev det klart att Medlingsinstitutet kopplas in i konflikten mellan APM Terminals och Hamn4an genom så kallad frivillig medling. Sveriges Hamnar kommer agera ombud för APM Terminals under medlingen. Hamn4an har meddelat att de stridsåtgärder som fortfarande är i kraft mot Sveriges Hamnar och APM Terminals kommer avbrytas under tiden medling pågår.

- Vi har stor tilltro till Medlingsinstitutet och hoppas att vi därigenom kommer nå fram till en hållbar och långsiktigt lösning på situationen, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

- Att Hamn4an har accepterat att avbryta stridsåtgärderna under medlingen ger medlarna förutsättningar att föra en konstruktiv dialog med parterna, säger Joakim Ärlund.

Kvarvarande stridsåtgärder
Den 8 november inledde Svenska Hamnarbetarförbundet avdelning 4 övertidsblockad, nyanställningsblockad och inhyrningsblockad (blockaden omfattar inte registrerade blixt helgfria vardagar mellan 07.00 – 16.00) mot APM Terminals och gäller t.o.m. 31 december 2016 kl. 24.00.

Varsel om sympatiåtgärder riktades även mot Sveriges Hamnars medlemmar i samband med strejkvarslet. Blockaden omfattar all hantering av gods som omdirigeras på grund av de rådande konflikterna på APMT i Göteborg och trädde ikraft 15 november. Enligt varslet gäller blockaden till 31 december klockan 24.00.

Kontakt
Nadia Jaber, Pressekreterare på Transportföretagen, tel: 0730-68 53 30, mejl: nadia.jaber@transportforetagen.se


Transportföretagen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund, Biltrafikens Arbetsgivareförbund (BA), Sveriges Bussföretag, Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF), Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund (PAF), Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF), Svenska Flygbranschen (SFB), Sveriges Hamnar och Transportindustriförbundet, har cirka 10 500 medlemsföretag med runt 194 000 anställda.

Sveriges Hamnar är ett förbund inom Transportföretagen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar organiserar ca 60 företag med drygt 3.800 anställda.