Länsstyrelsen i Uppsala län

Medling och medlare i Folke Bernadottes anda

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 16:32 CEST

  • Vad kan vi lära oss av greve Folke Bernadotte och hans gärning som förste FN-medlare i Palestinakonflikten på 1940-talet?

  • Till minne av sextioårsdagen av Folke Bernadottes död anordnar Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med Folke Bernadotteakademien, Uppsala Universitet, Utrikesdepartementet och Dag Hammarskjöldstiftelsen ett seminarium om medling och medlare.

  • Seminariet "Mediation and Mediators" genomförs på Uppsala slott den 17 september, på 60-årsdagen av Folke Bernadottes död, och i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

  • Peter Wallensteen, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, är moderator och bland talarna märks f d utrikesminister Jan Eliasson som bland annat medlat i Darfurkonflikten och Jan Egeland, tidigare FN:s vice generalsekreterare och medlare i Israel-Palestinakonflikten.

  • Klockan 13.00 upprättas en TV-förbindelse på Uppsala slott med Jerusalem och den minnesceremoni för Folke Bernadotte som där genomförs på plats.

  • Folke Bernadotte (1895-1948) betraktas som en av de första initiativtagarna till internationella fredsinsatser. Som vice ordförande för svenska Röda Korset ledde han under andra världskrigets slutskede expeditionen med de vita bussarna. Insatsen innebar att cirka 30 000 fångar kunde räddas ur tyska koncentrationsläger. Bland de närmare hundra utländska och svenska inbjudna deltagare till seminariet på Uppsala slott finns även några personer som själva räddades tack vare de vita bussarna.

  • 1948 utsågs Folke Bernadotte till FN:s första medlare i Palestinakonflikten. Han lyckades uppnå en vapenvila och la grunden för både UNTSO (UN Truce Supervision Organization) och NWRA (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees).

  • Folke Bernadotte mördades i Jerusalem den 17 september 1948, ett par dagar innan hans andra förslag till en politisk lösning skulle presenteras för FN. Han blev den förste som stupade i FN-tjänst.

  • För ytterligare information, se bif inbjudan samt kontakta:

  • Landshövding Anders Björck, tfn 018-19 53 08

  • Henrik Landerholm, Generaldirektör Folke Bernadotteakademien,

  • tfn 070-530 42 39

  • För medias deltagande i seminariet, anmälan till:

  • Pressekreterare Leena Marandi, tfn 070-5922 452