Medlingsinstitutet

Medling om krav på avtal

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 14:16 CET


Medlingsinstitutets fasta medlare Ralf Larsson handlägger ärendet där SEKO – Facket för service och kommunikation varslat om nyanställningsblockad mot det Liberiaflaggade fraktfartyget ”Peace”.

SEKO har begärt att ett ITF Standard Agreement/Special Agreement för det Liberiaflaggade fartyget Peace skall tecknas.

Fartyget ligger för närvarande i Norrköpings hamn.

Seko kommer att begära sympatiåtgärder.

 


Medlingsinstitutet verkar för en väl fungerande lönebildning, utser medlare i tvister om centrala kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.