Medstop

Medstop tredubblar försäljningen av blodtrycksmätare

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:42 CET

1,8 miljoner svenskar lider av högt blodtryck - med risk för stroke, infarkt och för tidig död. Allt fler börjar dock inse vikten av att själv hålla koll på sin egen hälsa.
– Vi har på kort tid tredubblat försäljningen av blodtrycksmätare för privat bruk, säger Fredrik Söderberg, VD för apotekskedjan Medstop.

I en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet med 4 000 undersökta personer i 60-årsål- dern hade hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna för högt blodtryck, utan att veta om det. Högt blodtryck ökar risken för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, vissa njursjukdomar och för tidig död. I avhandlingen slår forskaren Axel C Carlsson fast att alla över 60 år borde ha en egen blodtrycksmätare.

Nyligen presenterade också SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, en ny rap- port som visar att 1,8 miljoner svenskar lider av för högt blodtryck, men bara en tredjedel får behandling. Rapporten slog också fast att det är lika effektivt att mäta blodtrycket hemma som på mottagning.

Apotekskedjan Medstop lanserade nyligen egenvårdskonceptet Har du koll? med bland an- nat blodtrycksmätare, intelligenta vågar och stegräknare av professionell kvalitet som ger alla möjlighet att hålla bättre koll på sin hälsa.
– Att slippa onödiga sjukvårdsbesök och bli mer observant på den egna hälsan blir allt viktigare för många. Personalen får alltfler frågor om blodtrycksmätning hemma och våra blodtrycksmätare har tredubblat försäljningen den senaste månaden, säger Fredrik Söderberg, VD Medstop.

Sortimentet med egenvårdsprodukter som blodtrycksmätare, stegräknare och TENS som finns på Medstops apotek består av testade och validerade kvalitetsprodukter från Omron Healthcare, ledande tillverkare av medicinteknisk utrustning inom vården. SundMed AB är leve- rantör av Omrons produkter i Sverige och Medstops samarbetspartner i projektet Har du koll?
Gå in på www.hardukoll.se och läs mer.

För mer information, kontakta:
Fredrik Söderberg, VD Medstop, Tel 08–120 45 701
Annelie Johannesson, Chef Sortiment & Inköp Medstop, Tel 08–120 45 715
Tobias Sundström, SundMed AB, Tel 0704–27 58 22

Medstop AB är en ny apotekskedja där gedigen erfarenhet av den svenska apoteksbranschen går hand i hand med nytänkande och kundfokus. Med start 17 januari 2010 tog Medstop successivt över 62 apotek i de tre tillväxtregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Flera nyckelpersoner i Medstops ledning och styrelse har tidigare haft ledande befattningar inom Apoteket AB. Segulah IV L.P. är majoritetsägare i Medstop. Ledning, grundare och externa styrelseledamöter äger upp till 10 %.