Umeå kommun

Medvetenhet om strålningsrisker och störningar i förskola och skola

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2014 11:36 CEST

För- och grundskolenämnden föreslår Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om att använda trådbunden internetanslutning och telefoni samt strikt reglera mobilanvändandet.

- Försiktighetsprincipen och säkerhetsaspekten ska alltid gälla i våra verksamheter och andra som arbetar med barn och unga. Det gäller inte bara användandet av teknik utan även andra material, säger Margareta Rönngren (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Även om medborgarförslaget avslås ger för- och grundskolenämnden verksamheten i uppdrag att kontinuerligt följa forskningsläget inom högfrekventstrålning, och vidta lämpliga åtgärder utifrån den. Likaså att verksamheten ska tillämpa miljöbalkens försiktighetsprincip avseende barn och ungas hälsa, finns en negativ påverkan ska verksamheten vidta åtgärder. För- och grundskolan får också i uppdrag att genomföra en lägesbeskrivning för strålningssituationen i våra enheter.

- Jag anser att dessa uppdrag i och för sig är självklarheter. Det är ju bara att följa lagen samt använda sunt förnuft, säger Peter Sedlacek (FP), vice ordförande i för- och grundskolenämnden.

Ärendet går vidare till Kommunstyrelsen för beslut om medborgarförslaget.

Mer information:
Margareta Rönngren (S)
Ordförande
För- och grundskolenämnden
070-573 84 83

Peter Sedlacek (FP)
1:e vice ordförande
För- och grundskolenämnden
070-211 43 16