Bioservo Technologies AB

Medvetna äldre konsumenter ställer krav på ny hjälpmedelsteknik

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 08:30 CET

I det internationella Iron Arm projektet, som en del av EU-projektet SILVER (Supporting Independent LiVing of Elderly through Robotics), genomfördes i slutet av förra året undersökningar i Holland och Sverige för att klarlägga hur äldre personer med och utan funktionsnedsättningar i hand eller arm ställde sig till hjälpmedel i vardagen. Undersökningarna visade entydigt att man gärna använder hjälpmedel för att uppnå en högre självständighet. Kriterier som främst lyftes fram när det gäller hjälpmedel inom kategorin ”bärbar teknologi” (eng. ”wearable technologies”) inom medicinteknik är möjligheten att kunna använda hjälpmedlet hela dagen och att det på ett enkelt och smidigt sätt skall underlätta vid dagliga aktiviteter i hemmet som påklädning, matlagning, personlig hygien mm. Ett efterföljande användargruppsmöte arrangerat av Roessingh Research & Development i Holland, där äldre med funktionsnedsättning, forskare och arbetsterapeuter deltog, bekräftade resultaten från enkäterna.

Brukarkrav på tillförlitlighet i funktion och design

Det finns också generellt ett starkt brukarkrav på absolut tillförlitlighet i funktion och säkerhet, ett krav som visat sig delvis överskugga önskemål om utseende och snygg design.

- Vår regelbundna kontakt med brukare liksom våra fokusgruppsmöten ger oss värdefull insikt i behov och krav på personliga hjälpmedel. Användarperspektivet är det viktigaste vid utveckling av hjälpmedel för att slutresultatet skall bli bra. Därför involverar vi alltid användare i våra projekt och Iron Arm är inget undantag”, berättar Tomas Ward, VD på Bioservo. 

- Många robotikbaserade produkter är inte framtagna för att användas i ADL-liknande situationer, utan är ofta utvecklade för ett specifikt syfte eller ändamål. Iron Arm skall kunna användas generellt, menar Tomas. Idag finns det inte någon liknande användartillvänd och lättillgänglig produkt som den vi planerar för.

Wearable technologies inom hälsovård innebär att produkterna skall vara bärbara och ge stöd och möjlighet för ett aktivt liv. I Iron Arm finns det dessutom en nära koppling till vårdgivaren som kommer att kunna följa användarens framsteg och därmed motivera brukaren till ytterligare aktiviteter. Flera av de tillfrågade i användargruppsmötet anser att möjligheten till uppföljning och motivation från vårdgivaren ger en ökad känsla av säkerhet och trygghet.

Ytterligare information till releasen:

Mer om hjälpmedel för äldre baserade på hälsorobotteknik

Viktigaste syftet med hjälpmedel baserade på hälsorobotik är att underlätta för ett självständigt liv. Många människor drabbas av försvagade arm- och handfunktioner när de blir äldre, antingen beroende på minskad muskelmassa eller som följder av sjukdom.

Det finns flera specialiserade hjälpmedel för detta på marknaden idag, men ofta är de bara ägnade för ett visst användningsområde och har därför lite påverkan på de övergripande ADL-sysslorna.

Befintliga robotbaserade produkter för mer generella användningsområden har en betydande ADL-inverkan, både i avseende på självständighet och om man ser till kostnadsbesparingar. Studier har visat att mer än 40% av ADL-sysslorna kan utföras självständigt tack vare denna typ av produkter.  

Vad är ADL?

ADL står för Aktiviteter i det Dagliga Livet och omfattar dagliga aktiviteter i hemmet. Dessa kan ske självständigt eller med hjälp av en annan person. Exempel på ADL-aktiviteter kan vara att klä på sig, sköta sin personliga hygien, äta och dricka.

Om IronArm

Bioservo Technologies AB och Roessingh R & D utvecklar tillsammans krafthjälpmedlet och projektet Iron Arm som baseras på den patenterade SEM-teknologin. Iron Arm kommer att, förutom att ge stöd, styrka och greppkraft till handen, även ge användaren support till att sträcka upp och lyfta armarna.
Bioservo Technologies AB grundades i ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset 2006. Tack vare sin bakgrund kan företaget kombinera medicinsk kunskap om människors behov med modern robotteknik för att skapa innovativa, krafttillförande produkter för personer med nedsatt muskelstyrka eller i behov av extra kraft.

Bioservo Technologies AB har huvudkontor och produktion i Kista norr om Stockholm.