Mjärdevi Science Park AB

Meet@Mjärdevi med AMRA som siktar på att sätta en global standard

Press release   •   Feb 26, 2014 09:23 CET

Vid februari månads Meet@Mjärdevi möter vi  AMRAs VD Tommy Johansson som berättar om:

Detaljerad fett- och muskelmätning förhindrar fetmarelaterade sjukdomar

AMRA har utvecklat en unik metod för att detaljerat mäta olika fett- och muskelvolymer i kroppen. Genom detaljerad mätning av bl.a. bukfett, leverfett och fettinfiltration i muskler så kan riskpatienter för diabetes, leversjukdom och muskelsjukdom hittas tidigt och förebyggande behandling kan sättas in. AMRA siktar på att bli den globala standarden för detaljerad fett och muskelvolymmätning.

Tid: Torsdagen den 27 februari. Lunch kl 11.45, föredraget börjar kl 12.30
Plats: Lunch kl 11.45 i Studion, Collegium, föredraget börjar kl 12.30 i creActive på Teknikringen 7 i Mjärdevi Science Park.

Kontakt och mer information: Kontakta EvaMarie Törnström som är kommunikationsansvarig i Mjärdevi Science Park om du vill delta vid lunchen/föredraget eller om du vill ha mer information. Du når EvaMarie på 0738-00 53 59 eller evamarie.tornstrom@mjardevi.se

Meet@Mjärdevi arrangeras sista torsdagen i varje ärtsoppsmånad och talare är alltid något av företagen i Mjärdevi Science Park. Meet@Mjärdevi ger utmärkta tillfällen att nätverka under lättsamma former samtidigt som man får lyssna till ett intressant föredrag.


Mjärdevi Science Park erbjuder en stimulerande och utvecklande miljö för innovativa företag. Oavsett i vilken utvecklingsfas företaget befinner sig, finns erfarna resurspersoner till hands som kan ge råd om affärsutveckling och finansiering eller hur man når en internationell marknad.

Mjärdevi Science Park utvecklas nu som tredje generationens science park och firar under 2014 sitt 30-årsjubileum.