Megacon AB

MEGACON: ÅRSSTÄMMA I MEGACON AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 11:07 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51486(NGM:MEGA)

* Fastställt förslag om utdelning med 0,50 SEK
* Berne Landgren omvald som styrelsens ordförande
* Planeras för ökade satsningar i Storbritannien

Utdelning
Vid Megacons årsstämma den 28 april 2009 fastställdes styrelsens förslag att lämna utdelning med 50 öre per aktie till aktieägarna för det gångna verksamhetsåret.

Styrelse
Vid årsstämman beslutades att omvälja Berne Landgren, som styrelsens ordförande samt Lars Bern, Claes Kjellander, Margareta Ström och Peter Stockhaus till ordinarie styrelseledamöter i Megacon AB. Till styrelsesuppleant omvaldes Lisbet Stockhaus.

Verksamheten
I Megacon utvecklas och produceras system och produkter för elmiljö, elkvalitet och mätinsamling inom el och energiområdet. Utöver marknadsföringen av ovanstående produkter och system består en stor del av verksamheten av uppdragsproduktion för styrsystem till elkraft och elektronikutrustningar. Megacon är noterat på NGM Equity i december 1997 och omsatte under det gångna verksamhetsåret 121,5MSEK.

I sitt tal på årsstämman fokuserade Megacons VD Peter Stockhaus sitt anförande på Megacons marknad för Energieffektivitet. Bland annat nämndes att detta marknadssegment sannolikt kommer att utvecklas starkt för en lång tid framöver samt att genom bolagets framgångar i Storbritannien planeras för ökade satsningar under de närmaste åren. För Megacons verksamhetsområde Produktion informerades om att bolaget anställt en ny verkställande direktör med tillträde i augusti.

Mål
Megacons mål för år 2009 har inte kvantifierats då betydande osäkerhet föreligger om hur konjunkturen kommer att utvecklas och därmed vad detta kan innebära för Megacon.För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt 070 - 590 22 20


Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk mätinsamling av energidata, optimering av driftsäkerhet samt säkring av elkvalitet