Vetenskapsrådet

Mekanikprofessor tar över natur- och teknikområdet

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 16:20 CEST

Arne Johansson, professor och prefekt vid mekanikinstitutionen vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, blir ny huvudsekreterare för ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet.
- En av mina viktigaste uppgifter blir att verka för stärkta resurser för grundforskningen inom detta område, men även att förvalta och utveckla det starka förtroende ämnesrådet åtnjuter i forskarsamhället. Jag har också ambitionen att utveckla dialogen med forskarna vid de olika universiteten, säger Arne Johansson.


Ett av önskemålen inför rekryteringen av en ny chef för natur- och teknikområdet var att den nya huvudsekreteraren skulle komma från den teknikvetenskapliga sektorn.
- Valet av Arne Johansson innebär en bra blandning av kontinuitet och förnyelse, säger Jan Martinsson, ordförande i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap. Han har lett rekryteringsgruppen där även Vetenskapsrådets generaldirektör Pär Omling och ledamöter från ämnesrådet ingått.

Välmeriterad forskare
Sedan sin disputation 1982 har Arne Johansson har varit verksam vid KTH. Som forskare är han välmeriterad med mer än 100 publicerade vetenskapliga artiklar bakom sig och därtill flitigt citerad. Arne Johansson har fått flera utmärkelser, bland annat blev han för några år sedan invald i Kungl. Vetenskapsakademien.

Tillträder 1 juli
Arne Johansson har varit ledamot i ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap från Vetenskapsrådets start för drygt tre år sedan. Han tillträder den 1 juli 2004. Parallellt med huvudsekreterarjobbet kommer han att bedriva forskning på deltid.

Kontaktpersoner
Arne Johansson, professor i mekanik och prefekt, KTH
08-790 71 51 (tillgänglig fr o m 26 maj),0708-20 96 06, johansson@mech.kth.se

Camilla Jakobsson, informatör naturvetenskap och teknikvetenskap
08-546 44 336, 0703-49 35 37, Camilla.Jakobsson@vr.se