FAO

Melaminkrisen

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 14:06 CEST

Länder måste trygga den säkra matningen av spädbarn och öka vaksamheten

Genève/Rom, 26 september 2008 - Världshälsoorganisationen, WHO, och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, uppmanar drabbade länder att trygga den säkra matningen av spädbarn i samband med den pågående mjölkkrisen i Kina. De två organisationerna manar också länder till att vara vaksamma på en eventuell spridning av mjölkprodukter som innehåller melamin.

Säker matning

"Amning är idealiskt för att ge spädbarn den näring de behöver för att växa och utvecklas hälsosamt. Men det är också viktigt att säkerställa ett tillräckligt utbud av modersmjölkersättning i pulverform, för att möta behoven hos spädbarn som inte ammas," enligt Jørgen Schlundt, chef för WHO:s avdelning för matsäkerhet.

Att byta ut modersmjölksersättning mot andra produkter som till exempel kondenserad mjölk, honung blandad med mjölk eller färsk mjölk är inte lämpligt. Dessa produkter kan riskera säkerheten och näringstillståndet för denna sårbara befolkningsgrupp, menar de två FN-organen.

"Att återställa konsumenternas förtroende är av högsta vikt. Produkter som innehåller melamin bör tas bort från matkedjan för att undvika ytterligare exponering. Tillgången till säkra mjölkprodukter måste omedelbart återställas," understryker Ezzedine Boutrif, chef för FAO:s avdelning för närings- och konsumentskydd .

WHO rekommenderar att alla spädbarn matas enbart med bröstmjölk under de första sex månaderna. Ingen annan vätska eller mat - inte ens vatten - behövs under denna period. Därefter bör spädbarn få tillräcklig och säker mat som komplement, medan amningen fortsätter upp till två år eller mer.

Ökad vaksamhet

Länder måste noggrant övervaka sina marknader för att upptäcka om importerade produkter innehåller melamin, vilket rapporterats i flera länder under de senaste två veckorna.

De två organisationerna poängterar att produkter som innehåller melamin skulle kunna nå marknader i andra länder genom både formell och informell handel. Att få och ge ut information om produkters ursprung och om återkallanden, samt att i vissa fall införa tester på om de innehåller melamin, kan behövas. Om melamin upptäcks måste lämpliga åtgärder sättas in. Det kan innebära att återkalla produkten och att avlägsna den på ett säkert sätt, efter en utvärdering av hälsoriskerna.

Men matsäkerhet är inte bara ett ansvar för offentliga myndigheter. Även livsmedelsindustrin har ett ansvar för att den mat som saluförs är säker för konsumenterna. "Det är nödvändigt att industrin investerar kraftigt i livsmedelssäkerhet. Man måste också få igång en säkerhetskultur som täcker hela matkedjan - från råvara fram till den färdiga produkten," menar Schlundt. Incidenter som denna drabbar inte bara livsmedelssäkerhet och människors hälsa. Även försörjningen av hundratals miljoner mjölkbönder riskeras. "Länder måste göra stora investeringar i att stärka nationella övervakningssystem för livsmedelskontroll och livsmedelsburna sjukdomar. Detta kan minimera risken för liknande händelser," påpekar Schlundt.

Mjölkprodukter innehållande melamin uppmärksammades av WHO och FAO den 11 september. Både WHO och FAO har använt det internationella nätverket för livsmedelsverk, INFOSAN, för att informera och uppdatera nationella livsmedelsverk om denna matsäkerhetskris som är en av de största på flera år.

Över 54 000 barn har uppsökt sjukvård i Kina med anledning av konsumtion av modersmjölksersättning som innehåller melamin. Nästan 12 900 av dessa ligger för närvarande på sjukhus.

Melamin används vanligtvis i föremål med matkontakt (till exempel behållare och etiketter) och kan även användas i jordbruksproduktion såsom gödsel. Huruvida det i låga halter skulle kunna föras över till mat (vanligtvis i storleksordningen mikrogram per kilogram) och ytterligare påverka människors hälsa kräver mer forskning. Melamin i ren form har låg giftighet, men studier gjorda på djur har antytt att njurproblem förekommer då melamin förorenas av cyanursyra. Graden av melamin som hittats i kontaminerad modersmjölksersättning har varit så hög som 2 560 milligram per kilogram av matprodukter som är färdiga att äta. Däremot är graden av cyanursyra okänd.

Läs mer:

FAO Food Safety and Quality

WHO update on melamine-contaminated dairy products in China

FAO och säker mat

Tidigare pressmeddelanden:

Melamin i fiskmat avslöjar utmaningar för växande vattenbruk (2007-05-28)