Stockholms Läns Landsting

Mellanvårdsenhet öppnar på Danderyds sjukhus (v)

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 14:09 CET

I dag startar en mellanvårdsenhet vid psykiatriska kliniken på Danderyds sjukhus. Den nya vårdformen, som har 14 vårdplatser i enkelrum, ska komplettera landstingets öppenvårdspsykiatri och kommunernas arbete. Patienterna kan vara inneliggande eller dagpatienter.

- Mellanvårdsenheten täcker ett stort behov för den patientgrupp som inte är i behov av slutenvård men som ändå behöver mer omhändertagande och vård än vad den öppna psykiatrin kan erbjuda, säger Birgitta Sevefjord (v), sjukvårdslandstingsråd.

- På enheten finns sex sviktplatser för patienter som behöver tillfälligt stöd några dagar och där målsättningen är att förhindra inläggning i slutenvården. Dessutom finns åtta platser där patientens behov av dagligt stöd utreds under en längre tid.

Upptagningsområdet till mellanvårdsenheten är samtliga norrkommuner i Stockholms län.

För mer information:

Birgitta Sevefjord (v)
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 - 737 41 17