Sveriges Kommuner och Landsting

Meningsfulla jobb i välfärdssektorn

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2012 09:17 CET

Meningsfulla, roliga och spännande jobb med goda framtidsutsikter och schyssta arbetsvillkor. Så ser ungdomar på jobben i välfärdssektorn, enligt en rapport som SKL presenterar idag. Sektorn förknippas dock inte med höga löner, goda karriärvägar eller bra arbetsmiljö. Trots det finns ett stort intresse för välfärdens yrken.

Ungdomsbarometern har på uppdrag av SKL undersökt ungdomarnas inställning till välfärdssektorn i stort och till några av de yrken som finns i sektorn. Totalt har 1 500 ungdomar i åldern 15 till 24 år tillfrågats. Resultaten visar att det finns ett stort intresse för att jobba i välfärdssektorn.

– Glädjande nog visar den här undersökningen att intresset väl täcker det framtida behovet av arbetskraft i välfärdssekton, säger SKL:s vd Håkan Sörman. Det är inte riktigt de signaler vi får från andra håll i dessa dagar.

Totalt är det 60 procent av de tillfrågade som vill eller kan tänka sig att jobba inom välfärdssektorn. Hälften av de tillfrågade ungdomarna kan tänka sig att arbeta som lärare eller förskollärare och en tredjedel som sjuksköterska. Läraryrkena anses vara de absolut roligaste och mest utvecklande, medan jobben inom vården anses vara viktigast.

– Men vi har också utmaningar framför oss. Även om attityderna ibland kan bygga på felaktiga uppfattningar, är det inte bra att man förknippar sektorn med låg lön, dåliga karriärmöjligheter och dålig arbetsmiljö, säger Håkan Sörman.

Här kan åtgärderna bland annat handla om att bättre kommunicera sektorns villkor och bemöta myter med fakta. Undersökningen visar till exempel att man tror man att ingångslönerna inom vård och utbildning är lägre än vad de faktiskt är.

– Men vi behöver också bli bättre på vissa områden. Det gäller inte minst karriärmöjligheterna i sektorn. Vi står inför ett stort rekryteringsbehov av chefer, men måste också kunna erbjuda andra utvecklingsmöjligheter, säger Håkan Sörman.

– Även lönefrågorna måste hanteras bättre framöver. Framför allt genom ökad individuell lönesättning, som innebär att fler kan se fram emot en lön över genomsnittet.

Om unga spontant får svara på vad de förknippar med jobben i välfärdssektorn, blir svaren (i rangordning):

  1. Möjligheter att få ”göra skillnad” och hjälpa andra
  2. Möjlighet att få träffa mycket människor i sitt arbete
  3. Trevliga kollegor och bra stämning på arbetsplatsen
  4. Trygg och säker anställning
  5. Jämställdhet och mångfald
  6. Schyssta arbetsvillkor och andra förmåner
  7. Balans mellan arbete och fritid/familj

Ladda ner eller beställ rapporten "Jobb som gör skillnad – vad tycker unga om välfärdens yrken?" på SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med arbetsgivarfrågor

Mer om Sveriges Viktigaste Jobb

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

Kontakt

För mer information:
Bengt Westman, expert
avdelningen för arbetsgivarpolitik
08-452 78 26
070-3197826
bengt.westman@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l