Dialogos Förlag

Meningslöst lidande

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2018 15:51 CEST

Omslag till Meningslöst lidande

Ny bok - Meningslöst lidande av Francis Jonbäck

Lidandets problem är fortfarande det största området inom ämnet religionsfilosofi. Boken introducerar och utvärderar ett av de starkaste argumenten mot Guds existens som filosofer reflekterar över idag. Författaren menar att det är viktigt att ta människors lidande på allvar, då lidandet i världen är av så fruktansvärd karaktär.

Varför Gud tillåter lidande är en fråga som religionsfilosofer diskuterar idag, även om de har gett svaret namnet ”skeptisk teism”. Två av de vanligaste och starkaste argumenten mot detta svar utvärderas.

Avslutningsvis reflekterar författaren över om det verkligen går att göra en klar distinktion mellan det mer teoretiska sannolikhetsmässiga problemet med meningslöst lidande och det existentiella problemet med lidande. Denna distinktion görs flitigt inom religionsfilosofin, men kanske behövs det egentligen ett bredare rationalitetsbegrepp som kan ta både de teoretiska och det existentiella problemet med lidande på allvar.

Francis Jonbäck är doktor i religionsfilosofi och gymnasielärare i religion och filosofi.

Frågor/intervjuer: kontakta Francis Jonbäck, tfn 073 506 62 15, e-post francis.jonback@teol.uu.se.

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tfn 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se.

Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-340-1
87 sidor. Danskt band

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.