Mental Ergonomi, Anneli Godman

Mental Ergonomi; Stress och beteendeförändring

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2017 12:04 CET

Går det att lära gamla hundar att sitta? Kan man till exempel förändra sitt eget beteende så att stressen minskar, så att man mår bättre och känner sig mer vänligt stämd när motsatsen har blivit alltför vanlig? Eller kan man förändra så att den rädsla som media piskar upp inte får fäste? Det är förstås vanskligt att säga aldrig eller alltid om det ena eller det andra. En sak kan vi dock vara helt säkra på. Om vi verkligen vill kan vi förändra och lära gamla hundar både att sitta och ligga!

..........

När det gäller den stress många upplever i vardagen kan det vara av stor vikt att fundera över vilken varg som får näring. Är det den som ständigt gläfser om hur stressigt allt är, som hoppar från den ena stenen till den andra och sällan slutför något, som får kort stubin och sällan känner sig nöjd? Eller är det den som med mod och vänlighet bestämmer vad som är viktigt, sätter kärleksfulla gränser, fokuserar och tillåter sig att känna sig nöjd över det som uppnåtts under en dag?

Det är ännu viktigare att begrunda vilken varg ger vi näring på det sociala planet. Den ilskna eller den vänliga? I dessa tidevarv är det ett val som är viktigare än alla andra val. Vi är alla med och skapar den tid vi lever i, därmed delar vi ett stort ansvar. Här finns också en koppling till stressen; hjärnans sociala drivkraft påverkas starkt utifrån det läge hjärnan befinner sig i, om den är mer påverkad av stress- än lugn-och-ro-hormoner.

.....

Läs hela artikeln på Motivation.se

Anneli Ekström Godman, "den ofrivillige stressexperten", har en vision: att sprida kunskap om hur vi kan fungera på topp utan att bränna ut oss. Det går att kombinera hög produktivitet och välmående. Neuroledarskap och Mental Ergonomi ger kunskap och åtgärder. Verksamheten drivs inom Rindö Re AB.