Vägverket

Mentalt gupp ska öka säkerheten

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2003 07:43 CEST

På väg 288 i Brillinge norr om Uppsala finns sedan en tid en ny typ av farthinder - ett sk mentalt gupp. Det nya guppet ska tillsammans med ett nytt övergångsställe och ett nytt cykelfält förbättra säkerheten för gående och cyklister.

Den tidigare 25 m långa övergångsstället har minskats ner till 7,5 meter med hjälp av två långa refuger. På varje refug står en skylt som tänds när en gående närmar sig övergångsstället för att passera. Refugerna med skyltarna kallas för ett "mentalt gupp" eftersom det inte finns någon fysisk vägbula.

- Vi kunde inte bygga ett fysikt gupp på den här platsen, istället har vi skapat ett mentalt farthinder som ska få bilisterna att sakta ner, berättar Per Wiktorsson, projektledare på Vägverket Region Mälardalen.

Mellan korsningen vid Österleden och övergångsstället i Brillinge skyddas cykelbanan av betongsten. Efter övergångsstället finns det ett cykelfält i vardera riktningen som är markerat med en heldragen linje fram till Jälla.

- Den heldragna linjen är förbjuden att korsa och ska därigenom skydda cyklisterna. Därför är det viktigt att övriga trafikanter respekterar den heldragna linjen, poängterar Per Wiktorsson.

Det mentala guppet ingår i ett forskningsprojekt som drivs av Lunds Tekniska Högskola. Effekterna av guppet kommer att studeras både på kort och lång sikt. Projektet finansieras av Vägverket.

För mer information kontakta Per Wiktorsson, projektledare, Vägverket Region Mälardalen, telefon 018-65 20 92 eller 070-675 69 93.

Region Mälardalen