Mentor Sverige

Mentor Sveriges generalsekreterare Karin Jordås avgår

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2018 09:53 CET

Styrelsens ordförande Yvonne ThuneIl blir tf. Generalsekreterare.

Karin Jordås har under tio års tid varit Generalsekreterare för Mentor Sverige och under denna framgångsrika period starkt bidragit till att programverksamheten vuxit kraftigt och antalet företagssamarbeten ökat .

Det är angeläget för Mentor att vi kan lägga fokus på vårt viktiga arbete med att hjälpa ungdomar att få vuxenstöd.

Mentors styrelse kommer omedelbart att inleda arbetet med att rekrytera en ny Generalsekreterare.

Frågor besvaras av Styrelsens ordförande Yvonne Thunell: 0708-863887.

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge ungdomar i åldern 13-17 år självkänsla och kraft att växa genom mentorskap. Syftet är att stärka dem i att fatta positiva beslut och välja bort våld och droger.