Vägverket

Mer än 1 miljard kronor i fordonsrelaterade skulder

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 08:55 CEST

I dag är cirka 100 000 svenskar tillsammans skyldiga mer än en miljard kronor i form av obetalda parkeringsanmärkningar, fordonsskatter och trängselskatter. Summan och antalet skuldsatta växer och för att hejda utvecklingen påbörjar Kronofogden och Vägverket nu ett samarbete. Extra angelägen är frågan om så kallade bilmålvakter.

 

- Genom ett intensifierat samarbete i denna fråga får vi möjlighet att snabbt identifiera och föreslå åtgärder för att vända utvecklingen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

Den gemensamma arbetsgruppen, som har påbörjat sin verksamhet, består av personer med juridisk kompetens och specialistkompetens. Inriktningen är att gruppen vid årets slut ska presentera ett förslag på åtgärder. Arbetsgruppen kommer att ägna frågan om bilmålvakter särskild uppmärksamhet.

- Utvecklingen när det gäller så kallade bilmålvakter är rejält bekymmersam, eftersom sådana företeelser på sikt riskerar att undergräva allmänhetens förtroende för våra skatte- och avgiftssystem, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler. Det är därför angeläget att komma tillrätta med problemet.

Exempel på frågor som kommer att utredas av arbetsgruppen:

  • möjligheten att neka registrering av ägarbyte om den nya ägaren redan har fler än 20 fordon.

•möjligheten att neka registrering av ägarbyte om det finns tidigare obetalda skulder relaterade till fordonet.

Att låta någon annan registreras som ägare till ens fordon kan också vara riskfyllt. Med ägarskap följer betalningsansvar för skatter och avgifter men också möjligheten att genomföra t.ex. ytterligare ägarbyten. Fordonsdokumenten som en registrerad ägare får tillgång till räcker också för att registrera fordonet i ett annat land.

För mer information kontakta:
Alena Koren, Verksamhetscontroller, Kronofogdens verkställighetsavdelning, 08-458 32 69, 070-252 97 95.
Birger Höök, Enhetschef, Vägverket Trafikregistret, 019-19 77 01, 070-588 89 01.

Fakta:

Vägverket är en av Kronofogdens största uppdragsgivare med nästan en miljon pågående ärenden som rör parkeringsanmärkningar, fordonsskatter och trängselskatter, fördelat på cirka 100 000 personer. Införandet av trängselskatten i Stockholm har ökat antalet pågående mål.

Vad är en bilmålvakt?
En bilmålvakt är en person som mot betalning eller av annan anledning går med på att registreras som ägare till ett visst fordon. Genom registreringen undviker fordonets verkliga ägare betalningsansvaret för skatter och avgifter som är kopplade till fordonet. Dessa påförs i stället bilmålvakten som inte bryr sig om att betala dem. Bilmålvakten saknar i regel tillgångar som kan utmätas av Kronofogden, och kan därför fortsätta att dra på sig skulder utan att riskera några konsekvenser.

I dagsläget står 59 personer registrerade som ägare i vägtrafikregistret till fler än 100 fordon.

I Kronofogdens utsöknings- och indrivningssystem finns idag:
83 personer vars skulder för trängselskatt överstiger 100 000 kronor.
123 personer vars skulder för fordonsskatt överstiger 100 000 kronor.
650 personer vars skulder för parkeringsanmärkningar överstiger 100 000 kronor.


I pressrummet på Kronofogdens webbplatsfinns uppgifter om ovan nämnda skulder på länsbasis.
www.kronofogden.se


Catharina Nilsson
Avdelningschef
catharina.nilsson@vv.se
Direkt: 019 - 19 77 66
Mobil: 070 - 553 77 66
Fax: 019 - 26 26 12Mikael Andersson
Pressinformatör
mikael-p.andersson@vv.se
Direkt: 019-19 76 69
Mobil: 070-609 76 69
Fax: 019-26 26 12