Länsstyrelsen Västerbotten

Mer än 21 EU-miljoner till Burträsk!

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 11:58 CEST

Ostriket, Ostens Hus, Lappvattnets Snickeri AB, WB Trä AB – är några av de sammanlagt 42 företag, jordbruk och utvecklingsprojekt som strukturfondsdelegationen för Mål 1 Norra Norrland satsat EU-pengar på under perioden 2000-2005.

I samband med strukturfondsdelegationens ordinarie beslutsmöte, idag onsdag 12 oktober, besökte delegationens ledamöter inte bara Ostens Hus och fick en redogörelse av det fleråriga utvecklingsarbetet kring Ostens rike i Västerbotten. De fick också en presentation av flera andra företags- och utvecklingssatsningar. Som t ex Lappvattnets Snickeri AB.

- Under den här programperioden har vi genom EU:s strukturfonder investerat drygt 21 miljoner kronor i en rad viktiga utvecklings- och företagssatsningar för Västerbottens inland och Burträskområdet. Idag kan Burträsk visa på en rad framgångsexempel som bidragit till tillväxt och utveckling i hela området, underströk landshövding Lorentz Andersson tillsammans med ordförande i strukturfondsdelegationen Per-Ola Eriksson.

EU-pengarna sinar
Vid mötet fick ledamöterna också information om den stora mängd ansökningar om pengar till nya projekt och satsningar som kommit in till sekretariaten för Mål 1 Norra Norrland. Sammanlagt omfattar de drygt 330 miljoner kronor, fem gånger mer än vad som finns kvar av EU-pengarna så här slutet av programperioden.

Storsatsning på prioriterat skolprojekt
Som en fortsättning på de framgångsrika projekten för stärkt entreprenörskap och företagsamhet vill länsstyrelsen i Västerbotten ytterligare förstärka området företagsamhet i skolan. Projektets nu mångåriga och väletablerade arbetssätt och väl fungerande organisation har också uppmärksammats av Nutek som utsett Västerbotten till pilotlän för ett nytt entreprenörskapsprogram.

Det nya, kallat PRIO-POL, syftar främst till att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper som utvecklats inom PRIO 1, vidareutveckla metoder och arbetssätt för att öka företagsamheten bland länets unga och sprida resultatet i hela landet. Ett långsiktigt mål är också att senast 2007 ha en fast fungerande organisation för utvecklande av entreprenörskap och tillväxt som drivs av länets egna aktörer. Strukturfondsdelegationen beslutade anslå 2,5 miljoner kronor till projektet.

10 miljoner extra till Norrbottensföretagen
Vi onsdagens möte beslutade man också om ett tilläggsanslag till Norrbottens läns s k ramprogram för regionalpolitiskt företagsstöd. För att klara en oväntad stor efterfrågan på företagsstöd på grund av många och stora investeringar i länet behövs extra pengar och delgationen beslutade anslå 10,4 miljoner kronor.

Nya pengar till IT-utveckling och samverkan inom vården
Luleå tekniska universitet får 4 miljoner kronor för att i samarbete med IT företag och vårdteam från såväl vårdcentraler som specialistsjukhus, utveckla tekniker och metoder för samarbete över organisatoriska gränser.

Se samtliga beslut i sammanfattning www.mal1.nu

För ev ytterligare information:
Ordförande Per-Ola Eriksson, 070-649 60 05
Lorentz Andersson, 090-10 70 00, 070-556 36 21
Margareta Pihlgren, informatör, 090-10 73 70, 070-677 37 80
Agnes Szögi, informatör, 0920-960 25, 070-36 44 697

Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70