KFUK KFUM Central - The K

Mer än 30 % av alla barn och ungdomar står utanför föreningslivet – fast de inget hellre vill än komma in!

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 12:40 CEST

Insamling fram till jul ska ge resurser för förändring!

De finns många barn och ungdomar som av olika anledningar inte kommer in i föreningslivet fast de oftast inte vill något hellre! Orsakerna kan vara mobbing i skolan eller närmiljön, familjeförhållanden, övervikt, religiösa skäl, elitsatsningar som inte ger mycket plats åt andra, okunnighet om hur föreningslivet fungerar osv. Många föreningar är också omedvetna om alla de hinder som möte denna grupp barn och ungdomar som vill in i föreningslivet.

Enligt ”Ungdomsbarometern” så står mer än 30 % av alla barn och ungdomar utanför det traditionella föreningslivet. Varje årskull omfattar ungefär 100 000 ungdomar. Mer än 30 000 i varje årskull står utanför organiserad föreningsverksamhet!

– Barn och ungdomar i denna utsatta grupp saknar oftast förebilder bland vuxna vilket för de som är med i en förening får ”på köpet”. Det visar sig också att många av dessa också saknar mycket av förmågan till social kommunikation, säger Lars Antin, drivande bakom KIOSK projektet i Malmö med omnejd (KIOSK = KFUK-KFUM Idrott Och Social Kompetens).

För lite förebyggande arbete

Hälsan i Sverige har på många sätt försämrats och det beror bl a på bristande motion, dåliga kunskaper om kost, hälsa och fysisk rörelse samt omedvetenhet om sitt eget och andras välbefinnande. Kvinnor är speciellt drabbade. Samhället satsar miljarder på olika motåtgärder men mycket mindre i förebyggande syfte. KFUK-KFUM Idrott vill försöka motverka denna negativa trend genom eget förebyggande arbete för främst barn och ungdomar.

KFUK-KFUM använder idrotten som medel för mer än fysisk fostran

Försöksverksamhet inom KFUK-KFUM Idrott i Malmö med omnejd för denna utsatta grupp barn och ungdomar har under sju år gett mycket goda resultat. Idrotten har där varit ett medel för att lära sig inte bara fysisk fostran utan minst lika mycket uppleva gemenskap och få kunskaper om bl a samarbete, empati och jämställdhet.

KFUK-KFUM Idrott vill därför gå vidare med detta arbete i andra delar av landet. Men till detta krävs det ekonomiska resurser! Därför genomförs en Riksinsamling mellan den 27 november – 19 december för barn och ungdomar i Sverige som står helt utanför det så viktiga föreningslivet. Insamlingen sker via lokala KFUK-KFUM föreningar och skolor.

 

För mer information:

 

O Lars Antin, KFUM KIOSK och ordförande i KFUK-KFUMs idrottsförbund, 0730 98 50 53

O Victor Sundqvist, projektledare, 076 85 300 29

KFUK KFUM Idrottsförbund Sverige. 200 föreningar. 80 olika idrotter.