Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA

Mer än 400 000 motorcyklar och mopeder i trafik

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 16:22 CEST

Antalet motorcyklar och mopeder klass I i trafik uppgick till 286 900 respektive 117 500 den 30 juni 2007. Det är 41 400 fler än motsvarande kvartal 2006. Det framgår av uppgifter som SCB tagit fram på uppdrag av SIKA.

Antalet mopeder klass I ökade under andra kvartalet 2007 med cirka 23 400 jämfört med kv 2, 2006 då antalet var 94 100. Antalet motorcyklar ökade med 18 000 i jämförelse med samma period, då antalet var 268 800. Även antalet avställda mopeder klass I samt motorcyklar ökade med 12 400 respektive 7 500 .

Antalet personbilar i trafik uppgick vid slutet juni 2007 till 4 312 500 och antalet avställda bilar till 726 900.
Nyregistreringar av personbilar ökade med 1,6 procent under det andra kvartalet 2007 i jämförelse med motsvarande kvartal år 2006.

Den största procentuella ökningen svarade terrängskotrar för, knappt 25 procent. Därefter följde släpvagnar inkl. husvagnar, lastbilar, traktorer samt mopeder klass I. Nyregistreringar av bussar, motorcyklar och husvagnar minskade under perioden.

Antalet nyregistreringar av personbilar i Danmark och Norge ökade under samma period med 14 respektive 10 procent medan det i Finland minskade med 12 procent. Räknat per tusen invånare nyregistrerades det under andra kvartalet 10 personbilar i Sverige, 8 i Danmark och Norge samt 7 personbilar i Finland.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten SIKA Statistik 2007:25 Fordon enligt vägtrafikregistret, andra kvartalet 2007 som finns publicerad på SIKA:s och SCB:s webbplatser.

Ansvarig myndighet: Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA.
Anette Myhr, telefon: 063-14 00 09,
e-post: anette.myhr@sika-institute.se, www.sika-institute.se

Producent: Statistiska centralbyrån, SCB.
Inge Karlsson, telefon: 019-17 66 25,
e-post: inge.karlsson@scb.se, www.scb.se

Var god ange SIKA/SCB som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.