Svenska kyrkan

Mer än 6 000 personer vill bli förtroendevalda i Lunds stift

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 10:43 CEST

Mer än 6 000 kandidater ställer upp i kyrkovalet i Lunds stift, som omfattar Skåne och Blekinge. Den 20 september går de till val för att tillsätta drygt 3 700 mandat. Till stiftsfullmäktige ställer 13 nomineringsgrupper upp för att tillsätta de 65 platserna i stiftets högsta beslutande organ.

Det totala antalet kandidater och nomineringsgrupper har minskat i detta kyrkoval i jämförelse med valet 2005. Detta har sin förklaring i att det från den 1 januari 2010 sker ett antal församlings- och pastoratssammanläggningar i stiftet, vilket innebär att det är färre organ som ska väljas.

- Svenska kyrkan har en bred förankring i vårt stift. Det är glädjande att se att så många vill vara med och påverka församlingarnas arbete, säger Eirik Ski som är jurist och ansvarig för valet i Lunds stift.

Till stiftsfullmäktige kandiderar 13 olika nomineringsgrupper vilket är en ökning i jämförelse med 2005 då nio nomineringsgrupper kandiderade. Som nya grupper finns Miljöpartister i Svenska kyrkan, Frimodig kyrka, Öppen kyrka samt Skanör-Falsterbo Kyrkans väl.

I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år, den tredje söndagen i september. I kyrkovalet väljs de personer som ska vara med och styra kyrkan de kommande fyra åren. Förtroendevalda väljs i direkta val till varje nivå: Församlingar och samfälligheter, stiften och kyrkomötet. Rösträttsåldern är 16 år och man är valbar från 18 år. Cirka 5,6 miljoner i Sverige, varav 800 000 i Lunds stift, är röstberättigade. I Lunds stift är 71 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan.

Läs mer om kyrkovalet på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval.

Statistik för Lunds stift:

Nomineringsgrupper 2009 - 201

Nomineringsgrupper 2005 - 224

Kandidater 2009 - 6 195

Kandidater 2005 - 6 706

Pastorat idag - 159

Pastorat 1/1 2010 - 155

Församlingar idag - 216

Församlingar 1/1 2010 - 189

Kandidater och nomineringsgrupper:

Samtliga listor med kandidater och nomineringsgrupper finns att ladda ner från

www.svenskakyrkan.se/valet2009/kandidat/stift07.xls.

Det går även bra att kontakta informationsavdelningen på Lunds stift.

För mer information:

Eirik Ski, valansvarig, telefon 046-15 55 12, 0703-35 92 94, eirik.ski@svenskakyrkan.se

Marcel Salinder, informatör, telefon 046-15 55 24, 0702-20 92 63, marcel.salinder@svenskakyrkan.se

Daniel Bramsell

Pressekreterare

Telefon: 046-15 55 23. För SMS: 0734-33 89 83

E-post: daniel.bramsell@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2007 är Antje Jackelén. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 216 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta prästlönetillgångarnas jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige, medan stiftsstyrelsen är det verkställande organet. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.