Nacka kommun

Mer än bara böcker på Nackas bibliotek

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 10:40 CET

Har du planer på att släktforska, vill du söka stipendier för din konstnärsverksamhet eller har du tröttnat på att läsa böcker och vill istället få dem upplästa? Då kan du vända dig till något av Nackas bibliotek.

För att uppmärksamma alla de digitala resurser som finns kommer biblioteken att ha Digitala veckor vid tre tillfällen under hösten och vintern.

Perioden 6-19 november kommer fokus att ligga på de olika databaser som finns på biblioteken. Informationen som finns där spänner över många områden – det finns databaser där man kan söka efter tidningsartiklar och recensioner, databaser med information om Sveriges emigranter och svenska ortsnamn, och inför semestrar eller utlandsvistelser finns ytterligare andra som kan användas för att söka fakta om olika länder.

Under 15-28 januari ligger fokus på bibliotekskatalogen OPAC och de möjligheter som den erbjuder med att reservera, låna och låna om böcker hemifrån, önska böcker, undvika förseningsavgifter och skaffa lånekort.

Under de sista digitala veckorna, 5-18 februari, läggs kraften på att marknadsföra språkkurser och musik som kan laddas hem och lånas via nätet samt DAISY – talböcker som utvecklats särskilt för personer med lässvårigheter.

– Kom till Nackas bibliotek och upptäck alla medier och den mängd information som för många ligger dold i våra digitala medier. Välkomna under våra kampanjveckor! säger Börje Sjölund.

Så fundera över vad du vill göra – kanske finns resurserna digitalt på Nackas bibliotek!


För mer information, kontakta:

Börje Sjölund, Kulturchef/Bibliotekschef
Telefon: 08-718 96 20
E-post: borje.sjolund@nacka.se

Jean Christian Jacobsen, Utvecklingsledare
Telefon: 070-431 96 28
E-post: Jean.Christian.Jacobsen@nacka.se