Finansinspektionen

Mer än hälften av branschen följer inte bonusreglerna

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:48 CET

FI har genomfört en undersökning om hur de finansiella företagen har anpassat sina bonussystem till gällande regler. Resultatet visar att drygt hälften av företagen inte lever upp till reglerna på ett acceptabelt sätt.

Undersökningen omfattar 41 banker, kreditinstitut, värdepappers- och fondbolag och genomfördes under november 2010. Undersökningen visar att mer än hälften av företagen ser ut att ha brister i hur deras bonussystem är uppbyggda, redovisade eller utbetalade.

Bristerna rör sig generellt om felaktiga definitioner av både risktagare och rörlig ersättning, felaktiga utbetalningar och undermåliga riskanalyser. Att felen i stor utsträckning rör bristande tillämpning är uppseendeväckande och pekar på en låg förståelse och insikt i branschen som helhet.

FI kommer nu att starta särskilda utredningar för vart och ett av de företag som har visat på brister. Beroende på utfallet kan det leda till att FI kommer att ingripa mot företagen i fråga.

Undersökningen är genomförd som en del i ett uppdrag från regeringen att följa upp och redovisa hur EU-kommissionens rekommendationer har genomförts och hur svenska företag har anpassat sig till regelverket.

Läs mer på www.fi.se

Jonatan Holst
Tf presschef
Tel 08-787 82 90
Mob 070-221 23 48