Finansinspektionen

Mer än hälften av rörliga ersättningar skjuts upp minst tre år

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 16:05 CET

FI har beslutat om nya regler för rörliga ersättningar som ska träda i kraft 1 januari 2010. De nya reglerna gäller för i princip samtliga finansiella företag under FI:s tillsyn. Alla anställda ska omfattas av ersättningspolicyn som ska beskriva hur ersättningssystemet är uppbyggt, hur det ska fungera och utvärderas. Ersättningspolicyn ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till överdrivet risktagande.

För anställda som kan påverka risknivån i företaget ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Innan den sedan betalas ut ska beloppet riskjusteras, det vill säga resultatet som ersättningen baseras på ska säkras och utvärderas. Under vissa förhållanden, till exempel väsentligt försämrat resultat, ska ersättningen kunna minskas eller falla bort.

För anställda som kan påverka företagets risknivå ska reglerna även tillämpa på ersättningar som beslutas 2010 men avser tiden före den 1 januari 2010.

Företagen ska offentliggöra detaljerade uppgifter om ersättningarna.

Uppskjutningen av ersättningen påverkar inte redan bindande avtal. Senast den 31 augusti 2010 ska företagen rapportera till FI om det finns kvar avtal som inte stämmer överens med de nya reglerna. Företagen ska också beskriva vad de gjort för att anpassa avtalen till dessa.


Läs mer på www.fi.se

Karolina Palutko Macéus
Presschef
Tel 08-787 83 30
Mob 070-791 10 74

Per Håkansson
Chefsjurist
Tel 08-787 81 71
Mob 076-127 59 49