Sveriges Annonsörer

Mer än var fjärde annonsör mäter inte effekten av sin marknadskommunikation

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 08:00 CET

27 procent av Sveriges Annonsörers medlemsföretag mäter inte effekterna av sina satsningar på marknadskommunikation. Det visar en färsk Novusundersökning genomförd på uppdrag av Sveriges Annonsörer.

Under februari har Sveriges Annonsörers medlemsföretag genomfört webbintervjuer där de bland annat har fått svara på frågan: Mäter ni effekterna av er marknadskommunikation, till exempel genom tracking, nollmätning eller eftertester? Svaren från medlemsrepresentanter visar att 68 procent gör mätningar, 27 procent svarar att man inte mäter och 4 procent uppger att de inte vet om investeringarna mäts. Sannolikt kan det därför vara upp emot 30 procent som inte gör adekvata mätningar.

Erik Huss, kommunikationschef på Sveriges Annonsörer, har svårt att dölja sin besvikelse över utfallet.
– Med tanke på att drygt 60 miljarder kronor investerades i marknadskommunikation förra året, varav våra medlemsföretag står för drygt hälften, är det ett nederlag. Det betyder alltså att effekten av 16 miljarder kronor – minst – aldrig följs upp, konstaterar han krasst.

Max Aperia, som är byråvalsrådgivare på Sveriges Annonsörer, ser problem med att kunna uppfylla affärsmålen.
– Svårigheten är att hitta sambandet mellan kommunikationsinvesteringar och affärsmål, alltså att kunna sätta mål för hur en specifik investering i kommunikation leder till önskat resultat i försäljning, marknadsandelar med mera. Företagen behöver utveckla sina kunskaper kring detta, och gärna tillsammans med sina kommunikationskonsulter, anser Max Aperia.

Vilket ansvar har Sveriges Annonsörer som organisation för denna situation?
– Vi måste fortsätta att lyfta denna viktiga fråga och utbilda våra medlemmar om vikten av att mäta, både visa och ge dem alternativ. Det är en katastrof att kasta ut så stora belopp utan att ha en aning om de gör jobbet eller inte, avslutar Erik Huss.

Fakta om undersökningen
Varje år frågar Sveriges Annonsörer sina medlemsföretag om de mäter effekterna av sina investeringar i marknadskommunikation, i detta fall motsvarande den så kallade ”stora reklamkakan”. I år har 484 medlemmar intervjuats via en webbenkät. Av dessa är 136 medlemsrepresentanter.

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.