MasterCard

Mer än varannan svensk blir stressad av julhandeln - en av tre svenskar köper julklapparna på nätet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 10:31 CET

Stockholm, 29 november 2011
MasterCards senaste konsumentundersökning, MasterCard Konsumtionsindex 2011, visar att mer än varannan svensk (57 procent) blir stressad av julhandeln och att närmare åtta av tio (77 procent) av de svenska männen mellan 30-49 år känner stress inför julshoppingen. Undersökningen visar även att det finns stora geografiska skillnader när det kommer till hur svenskarna betalar sina klappar när de handlar på nätet.


MasterCards Konsumtionsindex 2011 visar att mer än hälften av svenskarna anser att julhandeln är ett stressmoment. Närmare tre av fem (57 procent) blir stressade av julshoppingen. 42 procent uppger att det är för mycket människor i butikerna och 13 procent upplever stress på grund av tidsbrist. 

Blir du stressad av trängseln och tempot under julhandeln? 
                                                                           
                                                                           Sverige Män Kvinnor


Ja, det är för mycket människor i butikerna             42 %   43 %   41 %
Ja, pengarna kanske inte räcker till                           2 %     3 %     2 %
Ja, tiden räcker inte till                                             13 %   12 %   13 %
Nej, det är kul att handla julklappar                        45 %    44 %   46 %


Trots att fler än fyra av tio svenskar upplever stress i julhandeln för att det är för mycket folk i butikerna, köper majoriteten av den svenska befolkningen (64 procent) årets julklappar i butik. Den största anledningen är att man vill prova eller känna på produkten innan man köper den. Kvinnor (42 procent) är mer benägna än män (34 procent) att prova eller känna på produkten innan de köper den.

Varför brukar du inte handla julklappar online?

                                                                             Sverige Män Kvinnor

Jag vill prova/känna produkten                               38 %  34 %   42 %
Jag tycker om personlig service                               19 %  21 %   18 %
Det känns otryggt                                                   19 %   19 %   20 %
Det verkar krångligt                                                13 %   12 %   13 %
Jag handlar inte julklappar                                      10 %   12 %     8 %
Annat                                                                     25 %   22 %   28 %
Tveksam, vet ej                                                        5 %     7 %     3 %

 

Enligt MasterCards Konsumtionsindex 2011 utför fler än var tredje (35 procent) svensk sina julklappsköp online. Mer än varannan onlinehandlare (53 procent) köper julklapparna på nätet för att det är ”Enkelt och säkert”. Den allra vanligaste anledningen till att män handlar på nätet är att det är billigare än att handla i butik. Kvinnor är inte lika måna om prisskillnaderna på nätet och i butik då endast en tredjedel (32 procent) av kvinnorna som handlar på nätet uppger prisskillnaden som främsta anledning.

Det finns även stora skillnader när man tittar runt om i landet på vilket betalningssätt som oftast används vid näthandeln inför jul. Nästan var fjärde (24 procent) stockholmare använder kreditkortet, vilket gör dem till de mest frekventa kreditkortsanvändarna vid onlineköp i Sverige.

I Göteborg står det klart att en klar majoritet (71 procent) av dem som handlar sina julklappar online betalar med sitt bankkort. Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan landets tre största städer när det kommer till hur man betalar sina julklappar online.

När du handlar julklappar online, vilket betalningssätt använder du då helst?

                                                                       Sthlm Göteborg Malmö
Bankkort                                                           37 %       71 %   26 %
Kreditkort                                                           24 %         4 %     6 %
Faktura                                                              17 %       17 %   39 %
Direktbetalning via bankkonto                            14 %        4 %    29 %


 

Vissa grupper hanterar den hektiska julshoppingen sämre än andra. Hela 77 procent av de svenska männen mellan 30 och 49 år känner stress i samband med julhandeln. Mer än hälften (55 procent) av dem blir stressade av trängseln i butikerna samtidigt som mer än var femte (22 procent) man i samma åldersgrupp upplever stress på grund av att tiden inte räcker till. 45 procent anser att de inte upplever någon stress och att det är roligt att handla julklappar.

Blir du stressad av trängseln och tempot under julhandeln? 
                                                                             
                                                                  Män 30-49 år 
Kvinnor 30-49 år

Ja, det är för mycket människor i butikerna              55 %                     49 %
Ja, tiden räcker inte till                                             22 %                     18 %
Nej, det är kul att handla julklappar                         35 %                     39 %

 

 

  

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Carlsson, presskontakt för MasterCard
0765 - 46 12 08
robert.carlsson@bm.comOm undersökningen

Totalt besvarades telefonenkäten av 1000 svenskar 15 år eller äldre under oktober månad 2011. Resultaten representerar den svenska befolkningen med avseende på kön och ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av telefonintervjuer.


Om MasterCard
MasterCard är ett globalt betalnings- och teknikföretag. MasterCard driver världens snabbaste betalningsprocessnätverk, ansluter konsumenter, finansiella institut, handlare, regeringar och företag i mer än 210 länder. MasterCards produkter och lösningar gör den vardagliga handeln enklare, säkrare och effektivare för verksamheter som shopping, resor, företagande och att kunna sköta sin ekonomi. Läs mer på www.mastercard.com, följ oss på Twitter @ mastercardnews eller delta i konversationen på The Heart of Commerce blogg.