Folksam

Mer än varannan treåring sitter fortfarande fel i bilen - löper 5 gånger högre risk att skadas

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 08:57 CEST

Andelen treåringar som sitter i framåtvända barnstolar minskar men fortfarande sitter 6 av 10 treåringar fel, visar en ny undersökning som presenteras av Folksam i dag. Barn som sitter bakåtvänt i bilen sitter 5 gånger säkrare än barn i framåtvända barnstolar. Trots att bilbranschen tillsammans med andra trafiksäkerhetsaktörer har enats om en gemensam policy för hur barn ska sitta i bilen, ger tre fjärdelar av bilförsäljarna småbarnsföräldrar felaktig information.

Folksam har i enkätundersökning till föräldrar till 3 000 barn till och med fem års ålder undersökt hur föräldrar placerar sina barn i bilen. Resultatet visar på en fördubbling av antalet treåringar som sitter bakåtvända men siffrorna visar samtidigt att 6 av 10 barn fortfarande sitter fel. Att sitta i en framåtvänd barnstol gör att barnen löper fem gånger så hög risk att skadas vid en kollision då de med sina svaga nackar och tunga huvuden inte bör sitta framåtvända före 4-5 års ålder.

- Det är i och för sig glädjande att den tidigare negativa utvecklingen av hur barnen placeras nu är bruten. Dock är det oroande att 60 procent av barnen i treårsåldern fortfarande sitter vända framåt i bilen och att barnen vänds framåt alltför tidigt, säger Sigrun Malm, trafikforskare på Folksam.

För att undersöka vilka råd som småbarnsföräldrarna får av bilhandlare ringdes ett antal bilhandlare upp och tillfrågades om barn i bil. Trots den policy där barnens säkerhet sattes i centrum, och som en majoritet av generalagenterna för bilmärkena undertecknade under 2006, så rekommenderar tre fjärdedelar av de undersökta bilförsäljarna att barnen sitter säkrare om de placeras i baksätet.

- Att bilförsäljare säger att det är säkrare att placera små barn i baksätet är felaktigt. Det är en gammal, seglivad myt som det inte finns något belägg för. Tvärtom rekommenderar vi att barnet placeras i framsätet eftersom det är lättare att skapa utrymme för bakåtvända 3-4-åringars ben. Dessutom har föraren uppsikt och kontroll över barnet. I takt med att barnet växer ur utrymmet i baksätet ökar dessutom sannolikheten att barnet vänds framåt i tidig ålder, vilket är direkt farligt, fortsätter Sigrun Malm.

Bilaga: Rapport om barnens säkerhet i bilen

För ytterligare information:
Sigrun Malm, trafikforskare Folksam, 0708-31 54 48
Richard Torgerson, presskontakt Folksam, telefon 08-772 62 12, 0708-31 51 57
Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten "Hur säker är bilen?", en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Läs mer på www.folksam.se