Norrköping Science Park

Mer affärer ur Tryckt Elektronik

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 07:00 CEST

- vid PEA Summit 16 okt i Norrköping samlas aktörerna för att driva på utvecklingen runt den unika teknologin.

Den 16 oktober på Kammarforum i Norrköping möts ett 70-tal forskare, entreprenörer och investerare vid ”PEA Summit”. Efter 15 år av världsledande forskning vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo gör nu Printed Electronics Arena, PEA, business av tekniken. Målet med kvällen – att hitta de intressenter som vill driva vidare affärscase som PEA har redo för marknaden.

Printed Electronics Arena ska ge hållbar långsiktig tillväxt i regionen runt Norrköping inom teknologiområdet Tryckt Elektronik. Nyligen beslutade Norrköpings kommun att under 3 års tid gå in med totalt 3 miljoner kronor för att ytterligare driva på kommersialisering av Tryckt Elektronik och befästa Norrköping som konkurrenskraftig region för företagsutveckling.

”Stödet från Norrköpings kommun är mycket värdefullt för PEA och utvecklingen av Tryckt Elektronik i Norrköping”, säger Göran Lundin, styrelseordförande i PEA. Kombinerat med de unika produktprojekt som pågår inom PEA, känner jag en stor tillförsikt om att vi kommer få se fler nya företag inom området som resultat. Det kommer att bidra till utveckling och förnyelse i Norrköping och Sverige”, fortsätter Göran Lundin.

Resultaten från projektet PEA talar sitt tydliga språk – flera bolag har bildats kring tekniken och i testmiljön PEA Manufacturing samarbetar man med internationella bolag som kommer till Norrköping för att använda sig av den världsunika tekniken. Den 16 oktober visas också aktuella applikationer upp i en miniutställning.

”Innan nya produkt- och processidéer kan nå marknaden behöver de testas under så verkliga betingelser som möjligt. Därför är vi på Acreo både stolta och glada över att vi har PEAs uppdrag att driva en så kvalificerad testmiljö som PEA Manufacturing. Vi tror benhårt på den tryckta elektronikens potential för både näringsliv och samhälle”, säger Louise Felldin, marknads- och kommunikationschef på Acreo.

Att det är just Norrköping som blivit navet för den Tryckta Elektroniken är ingen slump, här finns Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo som är världsledande inom papperselektronik där man bedrivit forskning sedan 1998. Tillsammans med Norrköping Science Park bildar de PEA.

För mer information:
Tommy Höglund, processledare PEA: 011-36 31 28, tommy.hoglund@liu.se
Evelina Johansson, pressansvarig PEA: 011-26 41 93, evelina.johansson@nosp.se
Louise Felldin, kommunikationscef Acreo: 08-278 77 40 louise.felldin@acreo.se

Printed Electronics Arena, PEA, skapar förutsättningar för kommersialisering av forskningen från Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo. Tillsammans med Norrköping Science Park levererar de genom PEA unika och patentskyddade innovationer till industrin eller egna bolag. PEA finansieras av Vinnova, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionförbundet Östsam och Norrköpings kommun.

Norrköping Science Park möjliggör entreprenörskap och innovation för hållbar tillväxt.