Alliansen i Stockholms stad

Mer dialog för stockholmarna

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 06:00 CEST

Sedan 2007 arbetar Stockholms stad med en långsiktig vision för stadens utveckling: Vision 2030 – ett Stockholm i världsklass. 2012 inleddes arbetet med att revidera och uppdatera visionen för att möta de snabba förändringarna i Stockholm. Efter internt arbete i stadens förvaltningar och bolag kommer det nya förslag snarast skickas ut till remissinstanser.

Möjligheten till dialog med Stockholms stad genomsyrar den nya versionen av Vision 2030. Samtidigt är det viktigt att även medarbetarna ges möjligheter till inflytande, delaktighet och utveckling av nya innovativa arbetssätt som tar tillvara den nya teknikens möjligheter och skapar ständig kvalitetsförbättring.

– Stockholms stad har utvecklats i rasande fart de sedan Vision 2030 ursprungligen antogs 2007. Det ställer helt nya krav på Stockholms stad och skapar stora behov för utbyggd tunnelbana och Förbifart Stockholm, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

– En fortsatt utbyggnad av skolor och förskolor är avgörande för Stockholms attraktivitet. Vi kommer att behöva bygga minst ett fyrtiotal nya skolor i Stockholm fram till 2030 och vi kommer att behöva rekrytera tusentals nya lärare, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd.

– Vår vision är att Stockholm ska ligga i framkant som en av världens mest miljövänliga städer. Vi vill därför bygga en tät stad, så att vi kan spara våra viktiga grönområden och rejält bygga ut kollektivtrafiken och cykelvägarna för att minska trängsel och klimatpåverkan säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

– Stockholm attraherar allt fler människor och ses som en möjligheternas stad. Vi ska bygga vidare på den inslagna vägen med att bygga allt fler bostäder och vidareutveckla en bred arbetsmarknad. Staden måste också, som en stor och modern arbetsgivare, vara en förebild och arbeta för en än mer inkluderande arbetsmarknad där alla är välkomna, inte minst personer med funktionsnedsättning, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd.

Fakta
Vision 2030 är Stockholms stads övergripande styrdokument som ska genomsyra arbetet i alla nämnder och bolag.

Bifogas: Stockholm stads förslag till reviderat Vision 2030.

Presskontakter

Sten Nordin: Markus Jonsson, 076-12 29 201

Lotta Edholm: Ulrika Frändén, 076-12 29 397

Per Ankersjö: Frida Demervall, 076-12 29 413

Ewa Samuelsson: Markus Nyman, 076-12 29 911