Landstinget i Östergötland

Mer dialys för mindre pengar

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2003 13:16 CEST

Sedan september i år finns i Linköping ett nytt sätt för patienter med njurproblem att få dialys. Garnisonsdialysen är en enhet för självdialys, ett mellanting mellan dialys på sjukhuset och hemdialys. Där kan patienter, som uppfyller vissa medicinska krav, själv sköta sin dialys med personalen som stöd. Patienten blir mer delaktig, upplever sig som mindre sjuk och allt detta till en lägre kostnad.

Personal i blåa jeansvästar och en lokal som ser ut som ett modernt kontor – det bidrar till att patienter upplever mer friskhet än sjukdom när de kommer för att göra sin dialys. Det menar Pernilla Nordenryd och Emma Herrlander-Thörnquist, sjuksköterskor på den nya enheten på Garnisonsområdet. Patienterna bokar tider efter egna önskemål, fixar sina mellanmål och ringer själv efter taxi om det behövs.

Sköter själv sin dialys
På varje plats har patienten ett närförråd med nödvändig utrustning. De läser själva sin ordination i sin egen journal, de sticker själva, och kopplar in dialysutrustningen. En del klarar allt själv, andra behöver lite hjälp. Patienter som är aktuella för självdialys ska vara motiverade och kapabla att sköta sin egen dialysbehandling. Personalen finns med som ”samarbetspartner”.

– Självdialys ger patienten mer kontroll och inflytande över sin egen behandling. I sjukhusmiljö är det tyvärr lätt att patienter känner sig mer sjuka än vad de faktiskt är. Här försöker vi skapa en miljö som mer påminner om vardagsliv, berättar Pernilla Nordenryd.

– Även våra öppettider har vi anpassat efter patienters ”friska liv”; de får själv planera sina dialyser och önska tider. Det finns även drop-in-tider. Två kvällar i veckan har vi kvällsöppet till 21.30, påpekar Emma Herrlander-Thörnquist.

Mår bättre av fler dialystillfällen
En annan vinst för patienterna på Garnisonsdialysen är att de kan få fler timmar dialys, utspridda på fler tillfällen. Frekvensen påverkar patienterna. Sker dialysen vid fler tillfällen innebär det att patienterna inte behöver samla på sig så mycket överskottsvätska och slaggprodukter i kroppen.

– Verksamheten kommer även att utvärderas inom ramen för ett forskningsprojekt, poängterar Stefan Melander, läkare, som är medicinskt ansvarig för verksamheten tillsammans med klinikchef Anders Fernström.

Halva kostnaden på Garnisonsdialysen
Kostnaden per dialys på den nya enheten beräknas blir cirka hälften av kostnaden för konventionell dialys på sjukhus. Anledningen är främst den låga bemanningen; 2,5 tjänster på hela enheten. Lokalpriserna på Garnisonen ligger i samma nivå som på Universitetssjukhuset i Linköping.

Till Garnisonsdialysen kommer nu sex patienter för självdialys och framöver kommer cirka tio patienter att tas emot. Fem patienter får dessutom bloddialys i hemmet.