E.ON Sverige AB

Mer energi med lokalt bränsle när E.ONs nya biobränslepanna invigdes i Boxholm

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 11:20 CET

Den 29 november invigdes E.ONs satsning på utbyggd värme­produktion i Boxholm. Investeringen på 40 miljoner kronor tillgodoser Rörvik Timbers ökade behov av värme samtidigt som fjärrvärmeleveranserna till Boxholm tätort tryggas. Per Rodert, VD Rörvik Timber, Per-Arne Larsson Kommunstyrelsens ordförande och Peter Jonsson, Regionchef E.ON Värme invigde.

– Det känns oerhört roligt att vara med och inviga en satsning som dels betyder att Rörvik Timber Boxholm kan öka sina volymer, dels tryggar leveranser till Boxholms samhälle – och dessutom innebär en bättre arbetsmiljö och mer energieffektiv produktion med minskade utsläpp som följd, sa Peter Jonsson, regionchef E.ON Värme.

– E.ONs satsning gynnar Rörvik Timbers verksamhet och därmed hela kommunen, menade Per-Arne Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Boxholms kommun. Så det är med glädje jag är med och inviger den nya biobränsleeldade pannan!

Den nya pannan har en effekt på 12 MW och ersätter en äldre panna. Med en modern, effektiv panna höjs inte bara produktions­kapaciteten utan även verkningsgraden, vilket innebär att mer energi kan utvinnas ur samma mängd bränsle. Något som i sin tur leder till minskade utsläpp av bland annat stoft, kolmonoxid och kväveoxider.

E.ONs fjärrvärmeanläggning i Boxholm består av två pannor och produktionen baseras på lokala, förnybara bränslen – det vill säga biprodukter från sågverket.

Ytterligare information lämnas av Björn Persson, regionchef E.ON Sverige, tel 070-655 61 55.

 

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.