Moderaterna

Mer europositivt LO välkommet

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:00 CEST

- Det är bra att LO tar ett steg i riktning mot ett ja till euron. Att ledande företrädare för LO klargör att euron ger bättre förutsättningar för arbete, företagande och investeringar i Sverige är välkommet. Det är också bra att även LO nu överger förslaget om buffertfonder. Det säger moderaternas ekonomiskpolitiske talesman Fredrik Reinfeldt med anledning av LO:s utspel om den ekonomiska politiken vid ett euroinförade.

- Moderaterna avvisar emellertid LO:s och socialdemokraternas krav på högre permanenta överskottsmål för de offentliga finanserna utan koppling till ett mål för den offentliga skuldsättningen. Euron ger bättre förutsättningar för tillväxt och leder till att konjunkturen i Sverige kommer alltmer att utvecklas i takt med omvärlden.

- Införandet av euron får inte tas till intäkt för att ändra den övergripande inriktningen för den ekonomiska politiken. Den stabilitetsorienterade inriktningen som gällt under 1990-talet måste bestå. En återgång till 1970- och 1980-talets aktivistiska politik vore ett stort bakslag.

- Oavsett om euron införs eller ej bör beslutsprocesserna för den ekonomiska politiken stramas upp. Finanspolitiken bör inriktas på att upprätthålla ett inhemskt inflationsmål, som kompletterar euroområdets gemensamma. Ett oberoende ekonomisktråd med ledamöter som är fristående från arbetsmarknadens och politikens aktörer bör införas för att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen.

- Ett huvudmål för det ekonomiska politiken måste vara att under de närmaste åren reducera statsskulden för att oavsett utfallet av folkomröstningen öka flexibiliteten i den ekonomiska politiken. Det skapar bättre förutsättningar för de strukturella reformer, exempelvis sänkta skatter, som krävs för att Sverige fullt ut skall kunna dra nytta av de fördelar euro-samarbetet ger.