AM System AB

Mer felrapporter helt rätt för Sveriges största företag inom personlig assistans

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 10:05 CEST

Christian arbetar som kvalitetsutvecklare på Humana Assistans, Sveriges största företag inom personlig assistans med 200 tjänstemän och 8 000 personliga assistenter. I slutet av 2011 köpte man in systemet AM Avvikelse. Om det hände något förut som borde rapporteras, som att en assistent glömt ge en brukare medicin så skrevs det ned på en pdf-blankett som sedan skickades till en samordnare.

– Det var ett trögt system och svårt att få överblick, säger Christian.

Dessutom ville Humana kunna samla information och föra statistik för att identifiera systematiska brister och dra slutsatser om eventuella åtgärder behövs. Det var då Humana Assistans började använda sig av AM Avvikelse.

– På ett enkelt sätt kan vi nu hantera större mängder. Det blir klart och tydligt vilka ärenden som pågår och vi ser när vi behöver skynda på ett ärende, berättar Christian.

En oväntad bieffekt blev att antalet händelserapporter ökade. Egentligen ska ju det vara något dåligt, ett tecken på att misstagen ökar. Men Christian tolkar det inte så.

– Det har blivit enklare och roligare att rapportera in händelser som skett, så våra medarbetare tar sig lättare tid att göra det. Det är bra, för då kommer även mindre problem fram i tid och kan åtgärdas innan de hinner växa sig till stora problem, avslutar Christian Cederhag.

Läs mer om pressmeddelandet Humana Assistans.

Mer information fås av Mats Hultin på AM System AB

Läs mer och se filmen om Avvikelsehantering och Ärendehantering.

Läs mer och se filmen om Dokumenthantering.

Läs mer och se filmen om Underhållshantering och Underhållsprogram.

Fakta: AM System
AM System AB utvecklar och säljer webbaserade och installationsfria system inom underhåll-, dokument- och ärendehantering.

AM System startades 1997 och är idag en del av koncernen AM Hultdin Förvaltning AB där även AM Selection AB ingår. AM System har drygt 450 företag som kunder spridda över hela Sverige.

Läs mer om AM System på www.amsystem.se